Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Från och med 1 januari 2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. Regeringen säkerställer på detta sätt en långsiktigt hållbar lösning för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper med höga miljöambitioner. I och med detta beslut avskaffas det så kallade producentansvaret för returpapper.

Det nya kommunala ansvaret innebär en flexibilitet som ger kommunerna möjlighet att utforma insamlingen efter de lokala förutsättningarna. I övrigt kommer systemet att vara sig likt - samma slags returpapper ska fortfarande sorteras ut. Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

Vad innebär det för dig som kund?

Det innebär att det endast är den som kommunen har utsett att sköta hushållsavfallsinsamlingen som får samla in tidningar. I Borås Stad är det Borås Energi och Miljö som sköter detta. Har ni som fstighetsägare eller verksamhet avtal eller tjänster idag hos oss så behöver ni inte göra något alls. Har ni någon annan entreprenör som sköter det åt er får de inte längre göra det. Vill ni ha hämtning av tidningar i fortsättningen ska ni alltså vända er till oss.

Returpapper i kärl.

I avgiften ingår 5 meter dragväg. Om avståndet är längre tillkommer avgift.

Hämtningsintervall

Storlek 190-370 liter, avgift per kärl/år

Var fjärde vecka

1 390 kr

Varannan vecka

3 010 kr

Varje vecka

6 030 kr

Returpapper i krantömmande behållare.

Avgift debiteras enligt tabell 17. Gäller för behållare med 2-krokssystem. Vid annat tömningssystem debiteras tilläggsavgift enligt tabell 12 kapitel 3.

Hämtningsintervall

Avgift per behållare/år

Varannan vecka

9 600 kr

Varje vecka

19 200

Priser exklusive moms.