Energitjänster

Energitjänster som sänker dina driftkostnader.

Vill ni spara på pengar och miljö samt skapa ett bättre inomhusklimat på arbetsplatsen? Kontakta en av våra säljare för att få förslag på vilka energitjänster vi kan hjälpa till med.

Energistatus.

I en energistatus sammanställer vi din fastighets specifika energianvändning. Utifrån mätvärdena gör vi en bedömning av fastighetens energibesparingspotential. Resultatet kan du använda i ert fortsatta energi- och klimatarbete i fastigheten.

Energianalys.

I en Energianalys kartlägger vi fastighetens energiförbrukning och ger förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energibesparing och klimatförbättring. Om du vill kan vi också se till att åtgärderna genomförs. Resultatet av analysen lämnas alltid som en färdig rapport som senare kan ligga till grund för era fortsatta energi- och klimatprioriteringar i fastigheten.

KeepAnEye - energiuppföljning via nätet.

KeepAnEye är ett verktyg som ständigt håller dig uppdaterad med den senaste energistatistiken. Programmet ger bästa möjliga förutsättningar att kontinuerligt följa upp och analysera fastighetens beteende utifrån kostnader och förbrukning av värme, kyla, el och vatten.

Klimatservice.

Med Klimatservice kan du reducera företagets kostnader för drift- och underhåll. Genom kontinuerlig tillsyn och underhåll kan fel, skador och läckor åtgärdas innan akuta problem uppstår. Klimatservice ger dig en bekymmersfri och optimalt fungerande anläggning. Vi besöker er fastighet 1-2 gånger per år och kontrollerar funktion på till exempel värme-, varmvattensystem och ventilationsaggregat.

Klimatavtal.

I ett Klimatavtal jobbar vi tillsammans med dig för att ditt företag ska få en så optimal anläggning som möjligt. Fokus i ett Klimatavtal är alltid ekonomisk energihushållning kombinerat med ett sunt inomhusklimat. Vi kan också erbjuda lösningar som garanterar kostnadsbesparingar för företaget.

Energideklaration för företag.

I Sverige är det lagstiftat att de flesta fastigheter ska energideklareras. Borås Energi och Miljö har redan kunskaper om din anläggning, det innebär att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa till med energideklarationen.

Energi+.

En skräddarsydd tjänst där vi tar hand om er fastighets tekniska installationer och har fokus på er energianvändning. Vi hjälper er att energieffektivisera - optimera in anläggningen för god driftsekonomi och bra inomhusklimat. Här ingår tillsyn och skötsel 1-2 ggr/år, halvårsrapport med bland annat energistatistik, energimöten med rådgivning och kontinuerlig övervakning som larmar vid oförutsedda händelser med er användning av el, värme och vatten.

OVK Energi.

Fokus på funktion och bra inomhusmiljö. Vi tycker att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inte enbart ska utföras på grund av lagkrav eftersom fel och brister i ventilationssystemen påverkar energianvändningen negativt. Ventilationen är i många fastigheter en stor post när energibalansen summeras. Vi tittar även på att ventilationen är verksamhetsanpassad.

Energikartläggning i stora företag.

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Entreprenader.

Ombyggnationer, projektering av VVS, värmekulvertar, växlarbyten, byten av cirkulationspumpar, styr- och reglerutrustning, injustering av värme- och ventilationssystem, ventilationstjänster med mera.

Driftövervakning.

Med tjänsten driftövervakning kontrollerar vi via driftbilder att er utrustning fungerar som den ska samt optimerar driften. Om avvikelser och fel inträffar rapporterar vi till er. Vi kan även hjälpa till med åtgärder.