Priser och villkor för fjärrkyla 2024.

Fjärrkylapriset är beroende av vilket prispaket du väljer att teckna. Vi har tre paket att välja mellan, och grundprincipen utgår från en fast och en rörlig del.

Allmänna avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla som används i näringsverksamhet.

Prissättning vid lågsäsong (1 okt-1 maj).

Prispaker

Fast pris

Energipris

1

438 kr/kW

791 kr/kW

2

438 kr/kW

546 kr/kW

3

175 kr/kW

691 kr/kW

Totalt pris = fast effektpris + energipris.

Prissättning vid högsäsong (1 maj-1 okt).

Prispaker

Fast pris

Energipris

1

438 kr/kW

860kr/kW

2

438 kr/kW

791 kr/kW

3

175 kr/kW

946 kr/kW

Priser exklusive moms. Priserna gäller fr o m 2024-01-01.

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrkyla.

Storleken på anslutningsavgiften beror på vilket prispaket du väljer och hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild. Hur mycket energi du använder mäts på installerad energimätare.