För ett behagligt inomhusklimat.

Med fjärrkyla reglerar du enkelt temperaturen så att den håller en behaglig nivå under de varma månaderna. Vår fjärrkyla produceras med köldmedier som är skonsamma för miljön.

Driftsäker, bullerfri och enkel kylinstallation.

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Fastigheten kyls av med kallt vatten som distribueras i rör från vår centrala kylanläggning på Ryaverket. Det är ungefär samma rör som används för att producera fjärrvärme men i ett separat rörsystem.

Vi producerar fjärrkylan i en värmepump och absorptionskylmaskiner som fungerar ungefär som ett kylskåp. Här genereras både kyla och värme. Kylan går sedan via våra ledningar ut till din fastighet, där den reglerar temperaturen på luften i ventilationssystemet. Samma vatten förs sedan tillbaka till anläggningen för att kylas ned på nytt. Spillvärmen återanvänder vi till fjärrvärmevattnet.

Vi använder bara köldmedier som inte skadar ozonskiktet. Eftersom kylan produceras på ett sätt som skonar miljön är det också ett långsiktigt alternativ för komfortkyla.

Med fjärrkyla slipper ni ha egen produktion med till exempel aggregat på fasaden. Istället får ni en driftsäker, bullerfri och en enkel kylinstallation. Den tar liten plats och kräver minimalt underhåll. Kostnaderna består av en anslutningsavgift och löpande avgifter. Ersätter den kylaggregat så kan den dessutom sänka elanvändningen. Framförallt löser den enkelt problemen med miljöskadliga freoner, som ofta finns i egna kylaggregat.