Information om animaliska biprodukter (ABP).

Detta vänder sig till er som sänder matavfall till vår biogasproduktion. Det mesta matavfallet innehåller animaliska biprodukter (d.v.s. alla produkter av animaliskt ursprung som t.ex. mjölk, ost, korv, kött och fisk) och då finns det en rad lagar och förordningar som både ni som avsändare och vi som mottagare är skyldiga att följa.

Information till butiker som har matavfall innehållande animaliska biprodukter.

Som mottagare av animaliska biprodukter får vi inte ta emot animaliska biprodukter om inte ett s.k. handelsdokument följer med. Fokus för lagstiftningen är att förhindra att olika smittor förs vidare till människa och djur. Nedan följer en sammanfattning av vad animaliska biprodukter är och vad ert ansvar är. Om animaliska biprodukter (ABP):

Definition av ABP:

”Hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma” - ingår det t.ex. ägg och mjölk så är det alltså ABP.

När blir livsmedel ABP?

De livsmedel som inte får användas som livsmedel enl. lagsstiftningen, (t.ex. om man hittat salmonella eller annat smitta, eller främmande föremål, vara passerat sista förbrukningsdag etc.) eller produkter av animaliskt ursprung som får användas som livsmedel men som efter beslut från driftsansvarig, vilket inte får ändras, bestämmer annat. T.ex. skadad förpackning, passerat bäst-före-datum o dyl. Livsmedlet övergår då till att bli före detta livsmedel.

Uppgifter till handelsdokument

Borås Energi och Miljös biogasanläggnings godkännandenummer är SE 455 BG. Mottagaradress: Borås Energi och Miljö AB, Sobackens miljöanläggning, RV 41, 515 70 Rydboholm. Godkännandenummer i det fallet Borås Energi och Miljö är transportör är SE3800698312.

Vid frågor kontakta Camilla Ölander, 0768-88 75 11.

Priser 2023

140 l kärl varje vecka 3 800 kr/år
140 l kärl 2 ggr/vecka 7 600 kr/år
370 l kärl Varje vecka 7 500 kr/år
370 l kärl 2 ggr/vecka 16 000 kr/år

Extra hämtning

140L Kärl 400:-/hämtning
370L Kärl 500:-/hämtning