Priser för mottagning och behandling 2024.

AvfallKr per ton

Asbest*

2 900

Avfall till destruktion (Sekretess)

1 590

Brännbart avfall

1 160

Blandat avfall

1 985

Deponi*

1 600

Deponering av isolering*

3 000

Gips

1 150

Gräs och löv

350

Park och trädgårdsris

350

Träavfall (RT Målat/behandlat)

200

Träavfall (Vitt/obehandlat)

0

Impregnerat trä, CCA

1 775

Konstruktionsmassor fina KM-MKM*

130

Konstruktionsmassor grova KM-MKM*

220

Konstruktionsmassor för sortering*

785

*Kräver grundläggande karakterisering.

Priser exklusive moms.