Textilåtervinning - circulated.

Vi erbjuder kunder som hanterar exempelvis textilier, give-away produkter, tredjepartlogistik med mera en mer hållbar lösning för sitt ”avfall”, genom cirkulation istället för destruktion. Circulated är ett samarbete mellan Borås Energi och Miljö, Borås Stad och olika kunder.

Säljs på Återbruk.

Materialet tas om hand och gås igenom och hanteras med en enklare handpåläggning av ”Daglig verksamhet” för att sedan distribueras och säljas av Borås Stads Återbruk. Dels i befintlig butik, men även i vårt gemensamma mobila återvinningsprojekt mini-ÅVC och ”Pop-Up Återbruk”.

Överskott till välgörenhet.

Intäkterna vid försäljning av materialen ska täcka våra och Återbruks hanteringskostnader, men eventuellt överskott skänks till hållbar välgörenhet.

Vill du veta mer?

Kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer eller är intresserad av ett samarbete kring textilåtervinning.