Vi kan inte sluta tänka på ditt avfall.

Vi hjälper dig med anpassade lösningar för allt ditt avfall. Smidigt, klimatsmart och alltid nära.

Optimera din avfallshantering.

Boka ett möte med en av våra säljare så hjälper vi dig att se över behovet och skräddarsy en lösning som passar ditt företag.

Kontakta mig!

Fyll i formuläret så hör vi av oss.


Container eller kärl?

Vi har containrar och kärl för avfall i flera olika typer och storlekar. För rådgivning om vilken container eller kärl som passar dina behov och önskemål, kontakta någon av våra säljare.

Återvinning i flerbostadshus.

Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras i fastigheten eller uppföras som ett fristående återvinningshus.

Asbest och icke farligt avfall till deponi.

Avfall som körs till en avfallsanläggning för deponering ska vara karakteriserat. Det är avfallsproducentens skyldighet att karakterisera avfallet. Vi tar emot icke farligt avfall och asbest för deponering på avfallsanläggningen Sobacken. För att avfallet ska tas emot måste en kontroll som visar om materialet kan materialutnyttjas eller återvinnas vara gjord. Endast avfall som inte kan materialutnyttjas eller återvinnas får deponeras.

Grundavgift.

I återvinningstaxan för 2023 har det tillkommit en grundavgift för alla verksamheter. Grundavgiften ligger på 850 kr/anläggning och gäller för alla verksamheter, oavsett tjänst. Tidigare har grundavgiften varit inbakad i varje kärl, oavsett kärlstorlek, vilket inneburit att verksamhet som har haft många kärl har betalat mer grundavgift än den verksamhet som har haft få kärl. Genom att bryta ut grundavgiften blir det mer rättvist för samtliga verksamheter. Till följd av detta är kärlkostnaden generellt sänkt, i förhållande till förra året.