Farligt avfall.

Vi tar ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av ditt farliga avfall, allt anpassat till dina behov. Du kan välja mellan flera olika insamlingssystem, behållare och emballage. Vi kan även hjälpa er med sortering, packning och dokumentation av ditt farliga avfall på plats. Kontakta Kundcenter 020-97 13 00.

Naturvårdsverkets avfallsregister.

Samtliga verksamheter måste rapportera anteckningar om deras farliga avfall i ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, behandlar eller hanterar farligt avfall berörs av regelverket. Anteckningen ska vara klar innan bortforsling av avfallet sker, därefter ska informationen om det farliga avfallet rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar. Rapporteringen ska ske i samband med beställning av upphämtning av farligt avfall.

Vad ska antecknas?

Anteckningarna ska innehålla:

  • Var avfallet har uppkommit.
  • Datum för borttransport samt transportsätt.
  • Namn på den som transporterar bort avfallet.
  • Avfallets vikt i kg.
  • Mottagare och plats där avfallet skall hanteras eller behandlas.

Låt oss sköta inrapporteringen.

För att underlätta för våra kunder kan vi ansvara för en korrekt inrapportering. Det innebär att vi säkerställer att de uppgifter som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer reglerna för spårbarhet. När vi hämtar farligt avfall hos er ser vi till att all hantering, rapportering och dokumentation av ert farliga avfall sker på rätt sätt.

Hantering av farligt avfall.

Vi erbjuder er hjälp att sortera och dokumentera ert farliga avfall. Vid behov av klassificering av avfall kan ni ta hjälp av vår kemist. Vi erbjuder även utbildningar för företag i hantering av farligt avfall. Kontakta oss för mer information.

Lämna farligt avfall till Lusharpan eller Sobacken.

Företag kan lämna mindre mängder farligt avfall på Lusharpan återvinningscentral måndag-fredag. Företag får lämna max 10 kg kemikalier, dunkar max 5 liter och 50 kg elektronik per besök, större mängder hänvisas till Sobacken. För att få lämna farligt avfall på Lusharpan och Sobacken måste ett transportdokument fyllas i och lämnas in tillsammans med avfallet.

När du fyller i transportdokumentet behövs kommun- och avfallskoder, du hittar de vanligaste koderna på länken nedan.

Besök för att lämna farligt avfall på Sobacken måste föraviseras till FA-order@borasem.se. Kunder med ombudsavtal måste lämna farligt avfall till Sobacken. Tänk på att företaget behöver vara kund hos oss för att kunna lämna på Sobacken och återvinningscentralen, kontakta Kundcenter innan så hjälper de till.

Vi kan också hämta ert farliga avfall hos er och hjälpa er med rapporteringen. Kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se