Sekretess.

Vi erbjuder skräddarsydda sekretesslösningar, allt ifrån kärl och containers till logistik och destruktion etc. För råd och beställning kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Exempel på sekretessmaterial.

Brännbart material

Exempelvis ritningar, offerter, avtal, och lönelistor, cd-skivor, hela pärmar, etc. Materialet hämtas på plats, körs direkt till destruktion och därefter vidare till kraftvärmeverket för förbränning och energiåtervinning.

Elektronikavfall

Exempelvis hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information. Avfallet hämtas på plats och körs direkt till destruktion.

Specialavfall

Exempelvis varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras olika beroende på vad det är, om det kan förbrännas, fragmenteras eller deponeras.