Återvinningscentral för företag.

På Lusharpan återvinningscentral kan företag, verksamheter och föreningar lämna bland annat grovavfall och farligt avfall. Lusharpan har öppet för företag måndag till fredag kl 07-16. Använd ett återvinningskort för inpassering.

Dagens öppettider på våra återvinningscentraler.

Boda:
Lusharpan:
Fristad:
Viskafors:
Dalsjöfors:

Företag betalar per besök.

Alla företag betalar per besök och faktureras månadsvis. Företag och verksamheter i Borås ska i första hand lämna sitt återvinningsbara avfall på Lusharpans återvinningscentral men kan även lämna på våra övriga centraler till en högre kostnad. På Lusharpan debiteras 345 kr* per besök och på Boda, Fristad, Viskafors eller Dalsjöfors debiteras 565 kr* per besök. I Borås finansieras återvinningscentralerna av hushållstaxan, därför ska alla företag betala för sina besök.

*Taxan gäller från 2024-01-01.

Återvinningskort för inpassering.

Ansök om ett återvinningskort för inpassering på återvinningscentralen. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 175 kr exkl moms.

Farligt avfall till Lusharpan eller Sobacken.

Företag kan lämna mindre mängder farligt avfall på Lusharpan återvinningscentral måndag-fredag. Företag får lämna max 10 kg kemikalier, dunkar max 5 liter och 50 kg elektronik per besök, större mängder hänvisas till Sobacken. För att få lämna farligt avfall på Lusharpan och Sobacken måste ett transportdokument fyllas i och lämnas in tillsammans med avfallet.

När du fyller i transportdokumentet behövs kommun- och avfallskoder, du hittar de vanligaste koderna på länken nedan.

Besök för att lämna farligt avfall på Sobacken måste föraviseras till FA-order@borasem.se. Kunder med ombudsavtal måste lämna farligt avfall till Sobacken. Tänk på att företaget behöver vara kund hos oss för att kunna lämna på Sobacken och återvinningscentralen, kontakta Kundcenter innan så hjälper de till.

Vi kan också hämta ert farliga avfall hos er och hjälpa er med rapporteringen. Kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Max 3 avfall.

Tänk på att max 3 m³ avfall får lämnas per besök och att fordon större än 3,5 ton inte får lämna avfall på återvinningscentralen, dessa hänvisas till Sobacken. Lämnar ni mer än 3 m³ avfall debiteras ni för fler besök ex. 6 m³ = 2 besök o.s.v.

Återvinn förpackningar och tidningar.

Vi kan hämta återvinningsmaterial hos er med lämpligt intervall men om ni vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva ska det lämnas till Remondis återvinningsstation för företag på Ödegärdsgatan 14 i Borås.

Sortera rätt på återvinningscentralen.

Om ett företag dumpar blandat avfall i en container som inte är avsedd för detta avfall så debiteras en sorteringsavgift på 925 kr per tillfälle. I de fall där containern blir kontaminerad dvs. att vi inte kan plocka upp avfallet och behöver köras till Sobacken pga. dumpningen debiteras 1 600 kr exkl moms. Exempelvis fyllnadsmassor i brännbart (1), asbest/eternit i fyllnadsmassor (2), brännbart restavfall i wellpapp, gasoltuber och täta fat i metallskrot, maskiner innehållande bensin/olja, kassaskåp (3).

*Gasoltuber och täta fat får inte slängas här i. Täta fat måste vara tömda och lock eller kork skall vara bortskruvad. Samtliga maskiner måste vara tömda på bensin och olja (krävs sanering tillkommer det ytterligare avgifter).

  1. Hamnar fyllnadsmassor i brännbart är det omöjligt att få bort detta på plats, containern måste fraktas till Sobacken.
  2. Asbest och eternit får inte lämnas på återvinningscentralerna utan skall lämnas på Sobacken korrekt förpackat och med ifylld blankett för grundläggande karakterisering. Skulle asbest eller eternit dumpas på återvinningscentralen kommer vi att debitera er för transport och sanering.
  3. Kassaskåp: Kontakta ansvarig gk@borasem.se Om det finns utrymme i vårt tillstånd kan kassaskåp lämnas på Sobackens avfallsanläggning mot en kostnad. Kassaskåpet skall stå på en pall för enklare hantering, men vi kan vara behjälpliga med lossning. Vid ankomst till Sobacken kontaktas vågpersonal för hänvisning för avlämning. Skåpen går iväg till annan mottagare för återvinning.

Karakteriseringen ska vara skriftlig. Använd gärna vår blankett Grundläggande karakterisering för ändamålet. Maila blanketten till gk@borasem.se för godkännande. Detta skall ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

Däck och fälg.

Däck utan fälg får inte lämnas på återvinningscentralen, eftersom däck går under producentansvar. Läs mer om hur och var du kan lämna in däck eller få dem hämtade hos Svensk däckåtervinning.

Invasiva växter.

Invasiva växter från företag tas inte emot på återvinningscentralen. Företag kan efter överenskommelse lämna avfall med invasiva växter direkt på Sobacken. Växtdelarna ska plastas in och tejpas ordentligt så att växtdelar inte kan spridas. Kontakta 033-35 74 87 för föranmälan. Sobackens avfallsanläggning tar inte emot avfall med invasiva växter som är oförpackat. Jordmassor innehållande invasiva växter och växtdelar tas emot efter föranmälan och efter att information om mottagning delgetts kund.

Panta mycket på en gång.

Med Pantamera Express på Lusharpan eller Boda tömmer du enkelt hela säckar med både burkar och PET-flaskor i ett fack. Tänk på att burkar och flaskor ska vara tömda på all vätska och behöver vara hela för att maskinen skall kunna läsa streckkoden. Ska ni enbart panta kan körkort användas vid inpassering.

Öppettider återvinningscentraler.

 

Boda

Lusharpan

Fristad

Viskafors

Dalsjöfors

Måndag

10-19

07-16

11-19*

Stängt

11-19*

Tisdag

10-18

07-16

Stängt

11-19

Stängt

Onsdag

10-18

07-16

11-19

Stängt

Stängt

Torsdag

10-19

07-16

Stängt

11-19*

11-19

Fredag

10-16

07-16

Stängt

Stängt

Stängt

Lördag

10-15

10-15

10-15

Stängt

Stängt

Söndag

10-15

10-15

Stängt

10-15

10-15

Lusharpan har öppet även för företag, måndag-fredag 07-16.

* Mellan 24 juni - 4 augusti är centralen stängd.