Bygg- och rivningsavfall

Från 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten..

Enligt avfallsförordningen ska avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten nu sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Det gör du hos Miljöförvaltningen, formulär för dispensansökan finns under länk nedan.

  • Tänk på att söka dispens i god tid.
  • Fyll i blanketten noga.

Undantag från krav.

För att riva en byggnad krävs en rivningsanmälan eller ansökan om rivningslov.

Riva en byggnad?

För att riva en byggnad krävs en rivningsanmälan eller ansökan om rivningslov.

Dispens från krav.

För blandat avfall, sök dispens om ej generella undantag gäller.