Processavloppsvatten

Avloppsreningsverken är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och andra verksamheter. Vattentjänstlagen innehåller bestämmelser om detta.

Om du har eller ska starta ett företag som generar ett processavloppsvatten som du vill släppa ut till det kommunala avloppsnätet ska du ta kontakt med oss för en bedömning av om vi kan ta emot det. En bedömning görs från fall till fall. Regler för vad som får släppas ut till avloppsanläggningen finns i ABVA 2017 Pdf, 701.1 kB. (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning). Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en publikation, P95 Pdf, 1 MB. där du kan läsa om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet. Varningsvärden Pdf, 243.1 kB. för utsläpp av ett antal ämnen gäller i kommunen. Överskrids dessa ställs vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till kommunens avloppsnät. Att ett ämne inte finns medtaget i listan betyder inte att det fritt får släppas ut.

Fettavskiljare

Vill du öppna en restaurang eller annan livsmedelsverksamhet i kommunen? Då kan du behöva installera en fettavskiljare.

Oljeavskiljare

Ska du starta en verksamhet där det tvättas bilar och/eller olika typer av olja används? Då kan du behöva installera en oljeavskiljare.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.