Sortering i olika avfallstyper.

Sorteringsinformationen innehåller de vanligaste avfallstyperna. Är du osäker kring ett visst material, kontakta Kundcenter, telefon 020-97 13 00 eller e-post: kund@borasem.se. Avfall får aldrig innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader debiteras i förekommande fall.

Brännbart

Utsorterat brännbart avfall som trä, papper, gummi, frigolit, textilier, spånskivor, masonit, enstaka fönster med glas m m.

Får ej innehålla: gips, däck, elektronik, impregnerat trä, matavfall, sågspån eller dammande material, långa band eller stora rullar av exempelvis tyg, papper eller plast.

Blandat till eftersortering

Brännbart, icke brännbart, trä, schaktmassor och metallskrot, textil m m.

Får ej innehålla: impregnerat trä, farligt avfall, däck, elektronik, vitvaror, asbest m m.

Trä

Trä, målat trä, virke, engångspallar, limträ, masonit, parkett, plywood, spånskivor, trämöbler, även trä med spik och mindre beslag av metall m m.

Får ej innehålla: tryckimpregnerat trä, trä med metallprofiler, trädgårdsavfall.

Impregnerat trä

Altangolv, bullerplank, blomsterlådor, slipers m m.

Deponi

Planglas, isolering, mineralull, stenmull, porslin. Sammansatta produkter som ej kan separeras. Karakterisering och föranmälning krävs.

Får ej innehålla: organiskt avfall, brännbart avfall.

Gips

Endast gips (utan säck).

Får ej innehålla: Målade gipsskivor eller med ytbeläggning, kakelrester, kakelfix, plastsäck.

Gräs och löv

Löv, gräs, mossa, frukt, sågspån, m.m.

Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd etc

Metallskrot

Skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, maskinoch plåtdetaljer, metallband, armeringsjärn, metallburkar penseltorra, packband av plåt, plåtreglar, plåt inkl ytbehandlad, oljefat m ”korken” bortskruvad och hål slaget i botten, kapade vajrar m m.

Får ej innehålla: Brandsläckare, elektronik, isolerade detaljer, osanerade motorer, täta oljefat, oljetankar, branddörrar m m.

Schaktmassor - fin

Jord, sten, grus, tegel, betong utan utstickande armering, leca, blå lättbetong, asfalt m m. Får ej innehålla: betong med utstickande armering, förorenade massor, asbest.

Schaktmassor - grov

Material överstigande 50x50 cm. Övrigt, se ovan.

Schaktmassor för sortering

Kakel, klinker, puts, porslin, hinkar innehållande bruk.

Park och trädgårdsris

Ris från träd och buskar, julgranar, tunnare grenar och liknande material m m.

Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd över 70 cm i diameter etc.