Priser och villkor fjärrvärme 2024.

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Avtalsvillkor fjärrvärme.

Ny villkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Påverka din energikostnad.

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

 

Prisgrupper.

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd:
Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år.
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år.
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år.
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år.
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år.
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år.

Beteckningar.

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme.
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar).
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.

Priser för prisgrupp 1-6.

Prisgrupp.

Fast pris.

Fast energipris.

Flödespris*.

Energipris.

1

500 kr/år

305 x Wn kr/år

-

558 kr/MWh

2

600 kr/år

300 x Wn kr/år

-

558 kr/MWh

3

465 kr/år

-

43 870 x Q kr/år

558 kr/MWh

4

9 400 kr/år

-

41 690 x Q kr/år

558 kr/MWh

5

100 130 kr/år

-

35 050 x Q kr/år

558 kr/MWh

6

272 850 kr/år

-

31 440 x Q kr/år

558 kr/MWh

Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast tillämpas prissättning för prisgrupp topplast.

Priserna är exklusive moms och gäller från och med 2024-01-01. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad, Gånghester samt Dalsjöfors.

* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Prisgrupp topplast.

Fastpris 465 kr/år.
Flödespris 43 870 x Q kr/år. Minsta flöde 0,3.

Taxan gäller för kunder där fjärrvärme används för topplast, spetsvärme eller som reserv; alltså kunder som har ett annat huvudsakligt uppvärmningsalternativ som sköter grundvärmen i fastigheten, exempelvis bergvärmepump. Flödesbegränsare ska finnas installerad i fjärrvärmecentralen, finns inte detta ska kunden bekosta en sådan installation.

Prisexempel flerbostadshus, lokaler, samfälligheter.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

69 200 kr

24 600 kr

44 640 kr

193 MWh

157 592 kr

49 898 kr

107 694 kr

500 MWh

412 601 kr

133 601 kr

279 000 kr

1 000 MWh

779 443 kr

221 443 kr

558 000 kr

Priser är exklusive moms.

Anslutningsavgift.

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Avtalsvillkor fjärrvärme.

Ny villkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Uppsägning av fjärrvärme.

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme och skicka till: Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås.