Materialspecifikation för konstruktionsmassor.

Generellt krav är att massorna inte är förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys. Materialet får inte innehålla jord eller asfalt.

Fina konstruktionsmassor.

  • Material kan bestå av flera olika komponenter som betong, sten, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag eller blåbetong eftersom material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.
  • Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, innehålla fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor kan innehålla asbest.
  • Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500x500 mm.

Grova konstruktionsmassor.

  • Betong, sten som är större och grövre än 500x500 mm.

Konstruktionsmassor för sortering.

  • Massor innehållande fina konstruktionsmassor blandat med porslin, glas, blåbetong, delar av WC-stolar, handfat och dylikt.

Följande klassas inte som konstruktionsmassor.

  • Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat eller wc-stolar, blåbetong och organiskt material.
  • Massor bestående av enbart jord/gräsmattor.