Fettavskiljare.

Fett som släpps ut till avloppsnätet i för stora mängder från restauranger, gatukök, bagerier och andra verksamheter stelnar och fastnar i ledningarna och kan orsaka stopp. Det kan även bidra till att det bildas svavelväte som är en giftig gas och som orsakar frätskador på ledningarna.

Förebygg utsläpp av fett.

För att förebygga utsläpp av fett ska du installera en fettavskiljare. Det finns riktlinjer för vilka verksamheter som ska ha fettavskiljare och hur de ska skötas. Fettet som avskiljs ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör.

Stora mängder rent fett, såsom frityrolja, rester från stekbord och liknande klarar inte fettavskiljaren av utan ska samlas upp i behållare. En godkänd entreprenör kan hämta fettet och omvandla det till biogas samt även tillhandahålla kärl för uppsamling av fettet.

Innan fettavskiljaren installeras ska den anmälas till oss via blankett för anmälan av fettavskiljare. En bygganmälan ska även göras till Stadsbyggnadsförvaltningen. Observera att du inte får installera din fettavskiljare innan du har fått ett svar på anmälan.

restaurang