Kommunalt avfall.

Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall, det vill säga avfall som har härkomst, karaktär och likhet med hushållsavfall. Det kan vara mat- och restaavfall som uppkommer i exempelvis personalutrymmen, toaletter eller samlingslokaler. Alla företag behöver avfallslösningar för mat- och restavfall.

Om kommunalt avfall och avfall från produktion eller tillverkning blandas klassas allt som kommunalt avfall. Avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, men som har sitt ursprung i produktion eller tillverkning klassas inte som kommunalt avfall. Samtliga företag och verksamheter som genererar kommunalt avfall är skyldiga att ha tjänster för att kunna sortera ut mat- och restavfall enligt gällande föreskrifter om avfallshantering.

Är ni osäkra på vad som är kommunalt avfall eller inte är ni välkomna att kontakta oss.

Vi hämtar kommunalt avfall.

Borås Energi och Miljö ansvarar för att hämta allt kommunalt avfall från företag och verksamheter.