Flyttanmälan.

Ska du flytta eller vill anmäla ägarbyte för avfall, vatten och fjärrvärme? Då fyller du enklast i vårt formulär för flyttanmälan. Du kan anmäla ett ägarbyte på överlåtelsedagen eller senare och måste då lämna avläsning av vattenmätaren och fjärrvärmemätaren. Överlåtelsedag är den dag då fastigheten byter ägare, det vill säga den dag då köparen tillträder fastigheten.

Flyttanmälan görs via formuläret nedan, e-post till kund@borasem.se, eller via telefon till Kundcenter 020-97 13 00. Anmäl flytt först när ägarbytet skett, vi behöver inte ha detta i förväg.

Vi vill ha dessa uppgifter från dig:

  • Adress till fastigheten.
  • Den gamla ägarens namn, kundnummer, telefonnummer samt ny adress för slutfakturan.
  • Den nya ägarens namn, personnummer/organisationsnummer, mailadress samt telefonnummer.
  • Datum då abonnemanget ska övergå till den nya ägaren.
  • Avläsning av vattenmätaren på överlåtelsedagen.

Har du fjärrvärme?

Har din fastighet fjärrvärme behöver du även lämna uppgifter angående mätarställningen från din fjärrrvärmecentral:

  • Mätarställningen, antal MWh som har förbrukats hittills.
  • Det antal kubikmeter vatten som cirkulerat genom värmeanläggningen, du får fram värdet genom att trycka på piltangenten.

Slutfaktura.

När mätaravläsning i din gamla bostad är gjord skickar vi ut en slutfaktura som justerar om du har betalat för mycket eller för lite på dina tidigare fakturor. Denna faktura kommer ett par veckor efter flytten.

Formulär flyttanmälan.

Fyll i formuläret för att anmäla flytt eller ägarbyte.


Datum för överlåtelsen * (obligatorisk)
Datum för överlåtelsen

Vilka tjänster avser ägarbytet?  * (obligatorisk)
Vilka tjänster avser ägarbytet?