Inpassering vid återvinningscentraler.

Företag, verksamheter och föreningar måste ansöka om ett återvinningskort för att lämna avfall på återvinningscentralen.

Så här fungerar inpasseringssystemet:

  • För in återvinningskortet i automaten vid infarten, så går bommen upp.
  • Betalning sker månadsvis mot faktura.
  • Max vikt fordon 3,5 ton och max 3 m³ avfall per besök.

Borttappat kort.

Behöver ni beställa ett nytt eller extra återvinningskort till våra återvinningscentraler kontakta Kundcenter eller besök Lusharpan återvinningscentral. Kostnaden för ett nytt kort är 175 kr exkl. moms. Har ditt kort kommit bort spärrar vi det samtidigt som vi skickar ut det nya.

Beställning av återvinningskort.

Fyll i formuläret.

Villkor.

Besöksavgiften faktureras månadsvis, betalningsvillkor 30 dagar. Första kortet är gratis och efterföljande kort kostar 175 kr/st exkl. moms. Återvinningskortet är en värdehandling som bör förvaras säkert. Förlust av kort anmäls till Borås Energi och Miljös Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av ovanstående villkor och förbinder mig att följa gällande anvisningar vid besök på återvinningscentralen.