Strategidokument fjärrvärmen i Borås.

Fjärrvärmen i Borås måste ständigt utvecklas för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med så liten miljöpåverkan som möjligt.

I vårt strategidokument har vi kortfattat sammanställt hur vi ser på nuläget med fjärrvärmen i Borås. Vi beskriver även vilka framtidsutmaningar vi ser framför oss och vilken omvärldsutveckling som vi aktivt kommer att följa.

Har du några tankar och idéer kring detta får du gärna kontakta oss.