Avfallslösningar för företag.

Borås Energi och Miljö utför de flesta tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningen för dig oavsett om den verksamhet du bedriver är ett lager, en butik eller en industriverksamhet. Vi skräddarsyr helhetslösningar för ditt företag och er verksamhet.

Vi hanterar material- och energiflöden.

  • En del avfall kan användas som råvara till industrin där metallskrot blir nya bildelar, gamla däck blir sprängmattor och plastförpackningar blir bullerplank. Annat avfall energiåtervinns genom att omvandlas till fjärrvärme eller biogas.
  • Vi erbjuder olika lösningar för din avfallshantering, sköter transporten av ditt avfall och tar hand om det på ett miljömässigt riktigt sätt.
  • Vi tillhandahåller lämpliga kärl för ditt avfall, allt ifrån plastkärl till containrar. Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet.
  • Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring. På vissa typer av avfall har vi som krav att det är sorterat, medan andra typer kan lämnas osorterat. Det är dock en fördel för både dig och oss om det avfall ni lämnar är sorterat, av kostnadsskäl och för återförandet av materialen i kretsloppet.
  • Vi kan ge dig en samlad rapport om hur ditt avfall tagits omhand till din interna miljöredovisning.
  • Vi kan också hjälpa dig med rådgivning kring allt som rör avfallshanteringen på ditt företag.