Bränslemix och miljövärden.

Biobränsle är den största bränslekällan när vi producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Det näst största bränslet i kraftvärmeverket är avfall som kommer både från hushåll och industri.

Preliminära miljövärden fjärrvärme 2023.

  • Primärenergifaktor 0,14.
  • Total CO2 g/kWh för förbränning resp. transporter/produktion av bränsle; 57,3 g/kWh resp. 5,5 g/kWh = totalt 62,8 g/kWh.
  • Andel fossilt 2,3 %.

Bränslemix fjärrvärme.

Diagrammet visar fördelning över tilförd energi i värmeproduktionen.

Preliminära miljövärden Bra miljöval fjärrvärme 2023.

  • Primärenergifaktor 0,14.
  • Total CO₂ g/kWh för förbränning resp. transporter/produktion av bränsle; 2,8 g/kWh resp. 4,8 g/kWh = totalt 7,6 g/kWh.
  • Andel fossilt 0 %.

Bränslemix Bra miljöval fjärrvärme.

Diagrammet visar fördelning över tilförd energi i värmeproduktionen.