Outsourca uppvärmningen - välj fjärrvärme.

Genom att välja fjärrvärme får du ett tryggt, miljösmart och driftsäkert värmesystem som praktiskt taget sköter sig själv. Samtidigt får du ta del av det som annars hade gått till spillo. Vi kan även erbjuda fjärrvärme med märkningen Bra Miljöval.

Anslut ditt företag till fjärrvärmenätet.

Vill ni undersöka möjligheten att ansluta er fastighet till fjärrvärme? Kontakta någon av våra säljare eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Kontakta mig!

Fyll i formuläret så hör vi av oss.


Aktuella priser på fjärrvärme.

För dig som företagskund kan vi erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ.

Medlem i Prisdialogen.

Vi arbetar med Prisdialogen tillsammans med ett antal kundrepresentanter. Syftet med dialogen är att beskriva vad som påverkar prisjusteringarna för fjärrvärme, men också för att ge en tydligare bild av hur prissättningen kommer att se ut i framtiden. Vi följer Prisdialogens särskilda process för dialog med kunder och kundom­bud om prisändringar. I enlighet med Pris­dialogens syfte arbetar vi för att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling, för att därigenom stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden.