Fastighetsnära insamling - FNI.

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera förpackningsavfall. Förändringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen och att insamlingskärl ska finnas nära hemmet senast vid 2026 års slut. Se över era behov av kärl redan nu så att ni hinner få allt på plats i tid.

De nya reglerna innebär att alla hushåll, även äldreboenden, samfälligheter, bostadsrättsföreningar och hyreshus, ska sortera pappers-, plast- och metallförpackningar samt färgat glas och ofärgat glas nära fastigheten. Samlokaliserade verksamheter som delar fastighet och kärl med lägenheter kan också ansöka om att vara med.

Förutom ökad service för hyresgästerna kan ni genom utökad sortering fastighetsnära minska insamlingen av restavfall och därmed spara pengar. Återvinningsstationer som finns i närheten räknas inte som fastighetsnära insamling.

Sorteringsalternativ.

Det finns olika lösningar för flerbostadshus, kärl med fyra fack i varje för fastigheter med mindre antal hushåll och stora behållare för större hyreshus.

Två kärl med fyra fack i varje.

Kärl 1 innehåller fack för färgat glas 30 liter, matavfall 60 liter, plastförpackningar 120 liter och pappersförpackningar 160 liter och töms varannan vecka.

Kärl 2 innehåller fack för metallförpackningar 30 liter, ofärgat glas 30 liter, tidningar 120 liter och restavfall 190 liter och töms var fjärde vecka.

Sortera i separata kärl.

Sortera förpackningar i separata kärl, ett kärl för varje slags förpackning. Välj storlek efter ert behov , kärlen finns i storlek 190, 370 eller 660 liter.

Behållare under mark.

För större hyreshus kan behållare som töms med kranbil vara det bästa alternativet.

Priser.

Se aktuella priser i återvinningstaxan.

Föreskrifter.

I avfallsföreskrifter finns gällande storlek på miljöhus.

Avfallsmängder.

Mer information om mängder och utrymmen i handboken.

Tidplan förpackningsinsamling.

 • 1 januari 2024.
  Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
 • 1 januari 2026.
  Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
 • 1 januari 2027.
  Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Fastighetsägares ansvar.

 • Ansvar inrätta och anpassa utrymmen för källsortering.
 • Ansvar att avfall sorteras enligt kommunens avfallsföreskrifter.
 • Ansvar att informera de som bor och verkar inom fastigheten hur avfallet ska sorteras.

Tänk på att bygglov kan krävas för att:

 • Ställa upp fler än två avfallskärl på samma plats.
 • Bygga ett miljöhus.
 • Bygga en mur eller plank runt kärlen som är högre än 50 cm.
 • Ställa upp containers.

Fastighetsägare och BRF.

Inför att ansvaret för insamlingen av hushållsavfall övergår till kommunerna 1 januari 2024 kommer fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som redan har sortering av förpackningar att behöva ta kontakt med oss för att tillsammans hitta ett bra upplägg gällande överflytten av tjänsterna till kommunal regi.

Komplettera gärna med:

 • Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor med mera).
 • Lysrör.
 • Småbatterier.
 • Mindre elavfall (mobiltelefoner, laddare, små leksaker etc.).
 • Tidningar och trycksaker.

Har ni frågor?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.Avgift vid felsortering.

Om avfallet inte är sorterat enligt gällande bestämmelser kan det inte behandlas korrekt och ökade kostnader tillkommer. Avgift vid felsortering finns i tabell 33 på sidan 22 i återvinningstaxan.