Information om krantömmande behållare.

Det finns en del saker att tänka på när ni ska installera krantömmande behållare för hushållsavfall för att det ska bli en bra sortering och arbetsmiljö samt för att behållaren ska fungera med insamlingssystemet. Här har vi tagit fram en lista med saker att tänka på innan beställning och installation av dessa behållare.

Olika typer av behållare.

Det finns många olika typer av behållare på marknaden och det är viktigt att behållaren fungerar med Borås Stads insamlingssystem. Kontakta därför alltid vår försäljningsavdelning för samråd innan ni köper in behållare.

Val av behållare.

 • Behållare finns som säck eller container i olika storlekar och med olika modeller på inkastlucka.
 • Ett riktvärde vid dimensionering är att ett hushåll genomsnittligt alstrar 90 liter hushållsavfall per vecka.
 • Taxan baseras på antal hämtningar och storleken på behållaren.

Säckmodellen och containermodellen kräver rengöring med spol/sugbil med jämna mellanrum och eventuellt byte av bottenklaffar efter några år, beroende på hur mycket och hur aggressivt lakvatten som samlas på botten.

Vi kräver behållare med tvåkrokssystemet samt täta behållare.

Framtida förändringar.

Vårt optiska system har avvecklats därför krävs att ni beställer minst två behållare för uppdelning av matavfall och restavfall. Minst en behållare ska vara specialanpassad för matavfall. Vi rekommenderar också att planerar görs för fullsortering med förpackningar och tidningar.

Tömning av behållare.

 • Behållaren kräver lyft på ca 6 meter rakt upp med kranbil och töms underifrån ner i insamlingsfordonet.
 • En tömning tar mellan 5–15 minuter beroende på modell och fordon.
 • Då det är höga lyft med tunga behållare är det extra viktigt att tömning kan ske på ett säkert sätt. Lyft över parkerade bilar får inte förekomma.
 • Kranen når 12–13 meter ut från bilen. Vid tömning måste gällande trafikregler följas.
 • Tömningsfordonet har en bredd på ca 2,6 m, inklusive stödben ca 4,2 m. Längden är 10,5 m och höjden 4,5 m.

Behållarens placering.

Bedömning av platsens lämplighet görs utifrån varje enskilt fall.

Tänk också på att:
 • Bygglov kan krävas. Kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen på Borås Stad.
 • Behållaren bör placeras på lämplig plats där hänsyn tas till lukt.
 • Behållaren ska placeras på ett trafiksäkert sätt med tanke på tömning.
 • Tänk på tillgängligheten för handikappade.
 • Behållare ska vara placerade så att ytvattenavrinning möjliggörs.
 • Fastighetsägaren har själv ansvar för vinterväghållningen runt behållaren.

Vi kan rekommendera leverantörer, kontakta gärna försäljningsavdelningen för råd. För beställningsfrågor eller val av behållare, kontakta försäljningsavdelningen: forsaljning@borasem.se

För tekniska frågor och placeringsfrågor, kontakta transportavdelningen: transport@borasem.se