Bränslemix och miljövärden.

Biobränsle är den största bränslekällan när vi producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Det näst största bränslet i kraftvärmeverket är avfall som kommer både från hushåll och industri.

Miljövärden fjärrkyla.

  • Total CO² g/kWh = 108,7 g/kWh.
  • Andel fossilt 8,5 %.

Bränslemix fjärrkyla.

Diagrammet visar fördelning över tilförd energi i fjärrkyleproduktionen.