Ledningsanvisning när du ska gräva.

Vi levererar fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp i Borås Stad genom ett ledningsnät under marken. Det kan gå en ledning där du minst anar det.

Kontakta oss för ledningsanvisning.

För att vi ska kunna garantera våra kunder en fortsatt hög leveranssäkerhet är det viktigt att ingen gräver av våra ledningar i onödan. Därför är vi tacksamma om du, innan du gräver i marken, först tar kontakt med oss och förvissar dig om var våra ledningar finns.

Enklast når du oss via ledningskollen.se Vill du kontakta oss direkt skicka e-post till ledningsanvisning@borasem.se alternativt ring vårt Kundcenter på 020-97 13 00.

Kontakta oss 3-4 dagar i förväg så att du hinner få ledningsritningar innan du börjar gräva. Fysisk utsättning av våra ledningar görs efter överenskommelse vid ledningsanvisning. Kartor på VA, FJV, FJK och GAS hämtas hos oss på Västerlånggatan 10.