Problem med ditt vatten?

Här är lite tips på vad du själv kan göra och vem du ska kontakta vid problem med vattnet. Kolla om det finns en aktuell driftstörning i ditt område innan du felanmäler.

Dåligt vattentryck

Har du kollat med dina grannar om de har samma problem?
När uppstod problemet?
Är det lika dåligt tryck i hela huset?
Kolla silarna på armaturerna så inte de är igensatta (ättika
funkar bra att rengöra med).

Missfärgat vatten

Bor du i villa/hyreslägenhet? (om lägenhet, kolla m. fastighetsägaren först)
Har dina grannar samma problem?
Gäller det kallvattnet? (om det gäller varmvattnet är det fastighetsägarens sak)
Hur ser vattnet ut? (missfärgat, grusigt, grumligt, vitt?)
Försök att spola i 5-10 min.
Ibland kan det hända att ditt vatten har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda själv. Om problemet kvarstår kan du anmäla detta till vår Kundcenter.

Vattnet är gult/brunt

Ledningsnätet består delvis av järnrör och ibland bildas det rost i ledningarna som kan lossa, särskilt i samband med vattenläckor. Oftast räcker det med att öppna kranen och spola ur ordentligt till vattnet blir klart. Låt vattnet rinna i 10-15 min, är det fortfarande inte klart kontakta Kundcenter.

Vattnet är vitt/gråvitt

Det finns troligen luft i vattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om vattnet får stå på en stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Vattnet är grönt

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta Kundcenter.

Vattnet är grumligt/partiklar

Antagligen har vi gjort något jobb eller lagat en vattenläcka i ditt område. Har vattnet varit brutet till din fastighet på grund av att vi lagat läcka så kan det vid påsläpp igen medföra att det rycker loss lite av vad som finns i ledningsnätet. Detta är inget farligt men spola så nära din vattenmätare som möjligt, gärna i en kran i källaren om sådan finns. Spola i 10-15 min tills vattnet är klart, om inte det hjälper kontakta Kundcenter.

Grus/korn i vattnet

Troligtvis en kalkutfällning i vattnet. Kan ibland medföra att duschsilar sätts igen. Använd ättika för att få rent i silen. Viss förbättring kan erhållas om man har möjlighet att sänka temperaturen i varmvattenberedaren till 65 grader (inte lägre på grund av risk för legionellabakterier).

Vattenkran med porlande vatten

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.