Sjöbo vattenverk.

Sjöbo vattenverk är Borås Stads största vattenverk. Därifrån får Borås centralort, Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult sitt dricksvatten. Sjöbo vattenverk är ett så kallat ytvattenverk och råvattnet tas från Öresjö.

Från råvatten till dricksvatten.

Vattnet renas i olika steg bland annat med sedimentering, aktiva kolfilter och uv-ljus. Innan vattnet lämnar vattenverket tillsätts en liten mängd klor. Från vattenverket transporteras dricksvattnet via ledningar och tryckstegringsstationer till bostäder och verksamheter.

Råvattnet som används för att producera dricksvatten i Borås tas från grundvatten eller ytvatten. Det är därför av yttersta vikt att vi är rädda om våra vattentäkter. De skyddas juridiskt av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsbestämmelser.

Vi har även fyra mindre vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors. Vattenverket i Dalsjöfors förser Gånghester, Målsryd, Äspered och Aplared med vatten. Dessa vattenverk är så kallade grundvattenverk vilket innebär att de tar sitt råvatten från brunnar.