Dricksvattnet i Borås.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och är därför vårt viktigaste livsmedel. Vattnet är en del av ett evigt kretslopp, det är därför också självklart att det vatten vi lämnar tillbaka till naturen är renat.

Borås Stads största vattenverk är Sjöbo vattenverk. Från Sjöbo vattenverk får Borås centralort, Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult sitt dricksvatten. Dessutom finns det fyra mindre vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors. Vattenverket i Dalsjöfors förser Gånghester, Målsryd och Aplared med vatten.

Dricksvatten är ett livsmedel och kraven på framställning och kvalitet är fastlagda i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten. Miljöförvaltningen som är den myndighet som utför kontroller av vår verksamhet. Vi utför dagligen kontroller på vatten- och avloppsavdelningarna.

Dricksvattnets hårdhet.

Hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och mäts i tyska grader, ºdH. Om vattnet är hårt bildas kalkfläckar på diskbänken och avlagringar i kaffekokare och kastruller. 0-6 ºdH är mjukt vatten och 7-13 ºdH är medelhårt vatten. Vattnet är i regel mjukt i Borås därför behövs inte så mycket tvättmedel, tvål eller schampo eftersom det snabbt bildas ett skum.

  • 3 ºdH har Borgstena, Centrum, Ekås, Fristad, Frufällan, Kinnarumma, Rydboholm, Sandared, Sandhult, Sparsör, Sjömarken, Svaneholm, Tosseryd, Viared och Viskafors.
  • 6 ºdH har Bredared och Hedared.
  • 7 ºdH har Aplared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.

Dricksvattnets kvalitet.

Dricksvattnet kontrolleras kontinuerligt enligt ett kontrollprogram som följer Livsmedelsverkets gällande krav. Vattnets innehåll vid de olika verken finns att läsa i analysrapporter nedan. Vid problem med dricksvattnet eller vattenförsörjningen kontakta oss.

Analyser av dricksvattnet.

Vattenanalys Sjöbo vattenverk Pdf, 140.4 kB.
Vattenanalys Dalsjöfors vattenverk Pdf, 137.1 kB.
Vattenanalys Rångedala vattenverk Pdf, 136.5 kB.
Vattenanalys Bredareds vattenverk Pdf, 134.6 kB.
Vattenanalys Hedareds vattenverk Pdf, 133.7 kB.