Vanliga frågor och svar om avfall.

Här samlar vi vanliga frågor och svar om hushållsavfall, insamlingssystem och papperspåse. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila kund@borasem.se.

 • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Blanda gärna i använt hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
 • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

 • Placera påsen i den ventilerade hållaren.
 • Lägg matavfallet i påsen. Fyll max till den streckade linjen.
 • Byt påse efter 2-3 dagar även om påsen inte är full.
 • Stäng påsen ordentligt.

Under sommaren kan det uppstå lukt i kärlet och det kan dra till sig flugor. Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Torrskala frukt och grönsaker. Ställ påshållaren för matavfall på diskbänken och skala direkt i påsen.
 • Blanda i använt hushållspapper i matavfallet för att få ett torrare avfall.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg sedan paketet i matavfallspåsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Använd påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt påsen. Om påsen ställs i en tätslutande behållare eller med plastpåse runt så syresätts inte matavfallet och kan då börja lukta.
 • Rengör kärlet vid behov, gärna med lite ättika. Spraya ättikslösning , 1 del ättika och 1 del vatten, i kärlet. Tänk på att kärlet skall vara torrt innan du lägger ner avfallet efter rengöring.
 • Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet hamnar utanför påsen.
 • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värme ökar risken för att matavfallet ska börja lukta.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta.

Till matavfall används en papperspåse och villakunder kan beställa nya påsar via appen Sortera med mera, Mina sidor eller Kundcenter. Bor du i lägenhet kontakta din fastighetsägare.

Gröna komposterbara påsar eller majspåsar behöver relativt lång tid på sig att förmultnas. I Borås rötas avfallet för att göra biogas och biogödsel, detta är en snabbare process än kompostering och då hinner dessa påsar inte brytas ned därav ska endast papperspåsar användas till matavfall i Borås.

 • Bättre för miljön. Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar.
 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas och biogödsel.
 • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.
 • Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

Den medföljande boxen med rött lock kallar vi elbox då den är avsedd för batterier och ljuskällor.
Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärl 1 eller 2 när den behöver tömmas. För att vi skall tömma din elbox vill vi att den är fylld till 50 procent.

Det stämmer att det har hänt brandtillbud med batterier och därmed är risken inte försumbar. Sett till hur mycket bland annat finns i matvarubutiken. Litiumbatterier återfinns normalt i mobiltelefoner men även till exempel som större knappcellsbatterier. Dessa är mer lättantändliga än vanliga alkaliska batterierna. Forskning pågår angående litiumbatteriernas farlighet. Vad vi vet är risken för bränder i litiumbatterier liten, men att konsekvenserna kan bli väldigt stora när det väl händer.

För att minimera risken ska följande beaktas:

 • Hantera batterier varsamt. Skadade batterier ökar brandrisken.
 • Undvik att samla på dig en större mängd hemma. Återvinn dina gamla batterier på en gång.
 • Tejpa över batteriets poler med eltejp för att undvika kortslutning. Beakta särskilt 9-volt- och knappcellsbatterier där polerna ligger nära varandra.
 • Förvara aldrig batterier ihop med metallföremål som gem, nycklar eller andra batterier (nya eller gamla).
 • Förvara inte batterier tillsammans med lättantändligt material.

Kärl 1 (töms varannan vecka).
Färgat glas 30 liter.
Matavfall 60 liter.
Pappersförpackningar 160 liter.
Plastförpackningar 120 liter.

Kärl 2 (töms var fjärde vecka).
Metallförpackningar 30 liter.
Ofärgat glas 30 liter.
Restavfall 190 liter.
Tidningar 120 liter.

Elbox: Ljuskällor och batterier. Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka. Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Kärlen töms ett åt gången av ett insamlingsfordon vars insida är indelad i fyra fack. På så sätt hålls avfallet separerat även när vi tömmer kärlet.

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen får stå 0-5 meter från tomtgränsen och ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram på tömningsdagen.

På vintern kan avfall frysa fast i kärlen. För att hindra att papperspåsen fryser fast i insatsen för matavfall tänk på följande:

 • Använd alltid den ventilerande påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt papperspåsen och håller den torrare. Om påsen ställs i en tätslutande behållare förblir påsen fuktig. Placera inte påshållaren i en hink, då försämras funktionen.
 • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du placerar det i papperspåsen.
 • Blanda i använt hushållspapper och servetter i matavfallet. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.
 • Byt påse efter 2-3 dagar även om påsen inte är full.
 • Lägg en tidning eller äggkartong i botten på facket för matavfall.
 • Om påsarna väl frusit fast kan du lossa dem från kärlets kanter med till exempel ett kvastskaft.
 • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
 • Förslut påsen noga och lägg i den uppochner i kärlet. Då hamnar den torrare ovandelen underst vilket minskar risken att påsen fryser fast.

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, 0-5 meter från tomtgräns. Kärlet ska stå tillgängligt på körbar väg klockan 06:00 på tömningsdagen. Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.

Det är även möjligt att köpa till dragväg för ett eller båda kärlen vid tömning. Kostnad dragväg, tömning året runt:

Sträcka

Kärl 1, 26 ggr/år

Kärl 2, 13 ggr/år

0-5 m

0 kr

0 kr

5,1-10 m

440 kr

210 kr

10,1-20 m

880 kr

440 kr

20,1-30 m

1 320 kr

660 kr

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet 2 meter i bredd och 1 meter djup. Observera att byggnation av kärlfålla kan kräva bygglov, för ytterligare info kontakta Borås Stad och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max fem meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än fem meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. Observera även att dina kärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Kärlen finns bara som en variant, två stycken 370-literskärl, för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Om du har mindre mängd avfall finns möjligheten att dela kärl med en granne. Båda hushållen får ändå betala den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc.) men den rörliga avgiften delas upp mellan er på varsin faktura.

Ja, du kan dela kärl med grannen. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer och om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området.

Fyll i blankett för ansökan om delat kärl och skicka din ansökan till Kundcenter Pdf, 49.6 kB.. Adressen finns på formuläret.

Ja, men det kräver att hemkompostering av matavfall, ansök om detta hos Miljöförvaltningen. Vid förlängt intervall töms kärlen fyra gånger per år.

Ja det kan du, men det påverkar inte avgiften. Lämna matavfallsfacket tomt och lägg inte i något annat avfall där, då blir det fel i sorteringen.

Restavfall är avfall som uppkommer i hushåll och inte går att återvinna, till exempel kuvert, tops, trasiga skor, blöjor, kattsand, blomjord och hushållspapper.

Vi delar inte längre ut vita påsar till restavfall utan dessa inskaffas på egen hand. Det går bra med vilken färg som helst på påsen. Till minimizern kan du återanvända en brödpåse eller fruktpåse.

Sorterar du fel i ditt kärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till en extra kostnad.