Dialog Sobacken - för boende kring Sobacken.

Aktuell information om Sobacken för dig som bor i närheten.


 • Närboende - Norra Fagerhult.

  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell pågår och de större spräningsningsarbetet är nu avklarat. Det kommer att förekomma mindre spräningar i samband med VA-arbeten fortsatt under hösten.
  Läs hela nyheten

 • Minnesanteckningar dialogmöte 26 september.

  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från senaste dialogmötet. Tack för att ert deltagande!
  Läs hela nyheten

 • Närboende - Norra Fagerhult.

  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell och spräningsarbetet pågår. Då vi efter vegetationsavteckning kunnat konstatera att vi har större bergvolymer än vad vi såg i förberedande undersökningar har det störande arbetet tyvärr tagit längre tid än beräknat.
  Läs hela nyheten

 • Närboende - Norra Fagerhult.

  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell och spräningsarbetet pågår. De dagar som det sker sprängningar så sker det dagtid och vid klockslaget 16:15 vilket kan medföra buller.
  Läs hela nyheten

 • Närboende - Norra Fagerhult.

  Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell pågår och vi har utökad trafik av tunga fordon på vårt område inför detta.
  Läs hela nyheten

 • Minnesanteckningar dialogmöte 11 april.

  Här finner ni minnesanteckningar från dialogmötet den 11 april. Tack för att ert deltagande!
  Läs hela nyheten

Synpunkter på lukt och buller.

Har du synpunkter fyll i formulär, maila oss på sobacken@borasem.se eller ring 020-97 13 00. Telefonen är bemannad måndag-fredag kl 07.30-12.30.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Formulär för synpunkter på lukt och buller.

Ärende * (obligatorisk)
Ärende

Tidpunkt
Tidpunkt
Frågor och svar.

Om du vill ha ytterligare information, kontakta Kundcenter på 020-97 13 00.

Utomhusbelysningen på Energi- och Miljöcenter är viktig utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Efter synpunkter från närboende har utomhusbelysningen under förra året justeras för att minska störning till allmänheten, dock med bibehållen arbetsmiljö och säkerhet för vår personal. Bland annat har belysningsstyrkan sänkts och belysningen på vissa delar av området endast tänds upp vid arbete.

Platsen för krossning av returträ från återvinningscentralerna har under hösten flyttats inom anläggningen vilket har minskat bullernivåerna. För att minska störande ljud kommer även upphandlade arbetsmaskiner framöver ha backvarnare bestående av summer och blixtljus istället för backljud.

I januari 2020 monterades ett bullerskydd för minikraftverket vid utsläppspunkten i Viskan. Bullerskyddet har effektivt tagit bort de störande ljud som skapades i minikraftverket.

Under slutet av 2019 och början av 2020 optimerades de interna transporterna för avfall från de olika verksamheterna. Åtgärderna har givit resultat i snabbare omhändertagande av de interna avfallen och vi kan se en minskning i kundsynpunkter kopplat till internt avfall.

En viss skumning är normalt vid avloppsreningsverkets utlopp i Viskan och beror på strömmande vatten. Under året har vi dock haft vissa problem med en ökad skumning. Inom kort kommer åtgärder att genomföras vid utloppet och när dessa är genomförda beräknar vi att skumningen kommer att minska. Efter reningsprocesserna i avloppsreningsverket kan en svag kemisk doft finnas kvar i det renade vattnet. Vattnet som släpps ut är renat i enlighet med vårt miljötillstånd.

För att minska lukt från insamlat matavfall bygger vi en ny förbehandlingsanläggning som kommer vara klar till sommaren 2021.

Bolaget arbetar i dagsläget med inriktningen att nuvarande och framtida verksamhet kommer att inrymmas inom det befintliga verksamhetsområdet. Bolaget arbetar även med att uppdatera villkor i befintligt miljötillstånd och vår målsättning är att färdigställa handlingarna till Mark- och Miljödomstolen under nästa år. I god tid innan kommer bolaget bjuda in er närboende till ett samrådsmöte.

Prenumerera på nyheter.

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Hantera prenumerationer