Vattenskyddsområde.

Borås är en modern och växande stad. Det är viktigt att stadens infrastruktur växer i takt med Borås utveckling och möjliggör att boråsarna kan nyttja stadens infrastruktur.

Information om nytt vattenskyddsområde för vattentäkten Tolken.

Öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor hölls 3 oktober 2022 i Äspered.

Tekniskt underlag.

TU Tolken VSO Pdf, 1.6 MB.
Tolken VSO konsekvensbeskrivning Pdf, 775 kB.
Bilaga 1 Tolken risker Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 2 Riskanalys Tolken Pdf, 101.6 kB.
Bilaga 3 Riskanalys Tolken Pdf, 87 kB.
Bilaga 4 VSO Tolken Pdf, 4.5 MB.
Bilaga 5 skyddsföreskrifter Pdf, 102.2 kB.

För att få underlaget skickat till dig i pappersformat, maila info@borasem.se.

Saknad bilaga i utskick.

Vi har uppmärksammat att bilaga 4 saknas i det underlag som har skickats ut, ett kompletterande utskick kommer att göras. De som har begärt att få underlag skickat till sig återfinner informationen som finns i bilaga 4 på s 34 i det underlag som heter Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.