Avfall och återvinning.

Sortera ditt avfall så omvandlar vi restavfall och matavfall till nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. Förpackningar och tidningar materialåtervinns och blir till nya produkter. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

App app app!

Få påminnelse när det är dags för tömning av ditt kärl, lär dig sortera och hitta öppettiderna till återvinningscentralerna med vår app Sortera med mera.

Vilken dag töms ditt kärl?

Kolla när din nästa tömningsdag är.

Öppettider på återvinningscentralerna.

På någon av Borås fem återvinningscentraler kan du lämna grovavfall och farligt avfall. Läs mer om öppettider, var och vad du kan lämna.

Sortera lätt och rätt!

Lär dig mer om hur du sorterar ditt avfall rätt. Sök i vår sorteringsguide eller ladda ner vår app Sortera med mera.