Avfall är inget skräp

I Borås är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

Avfallsabonnemang

Avfallsabonnemang för fristående villor och radhus.

Läs mer om abonnemang »

Slamtömning

Du kan beställa slamtömning genom vårt Kundcenter.

Boka slamtömning »

Hyr container

Dags att göra en röjning? Hyr en container direkt av oss.

Beställ container »

App app app!

Få påminnelse när det är dags för tömning av ditt kärl, lär dig sortera och hitta till närmaste återvinningsstation eller öppettiderna till återvinningscentralen med vår app Sortera med mera.

En mobiltelefon som visar appen Sortera smart

Nytt insamlingssystem i Borås

Borås ska få ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Barn som sorterar avfall i ett kärl

Källsortera på återvinningsstationer

Öppettider på Borås återvinningscentraler

I Borås har vi fem stycken återvinningscentraler. På återvinningscentralerna kan du lämna grovavfall och farligt avfall. Läs mer om var, när och vad du kan slänga.

Kvinna som sorterar på återvinningscentral

Sorteringsguide för en hållbar kretsloppsstad

När alla hjälper till tar vi oss närmare drömmen om en fossilbränslefri stad. Lär dig mer om hur du sorterar ditt avfall rätt.

Framsidan på broschyren Sortera smart

Vilken dag töms ditt kärl?

Regional avfallsplan

Boråsregionen har samordnat de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att få ett gemensamt styrdokument med mål och åtgärder för den fortsatta utvecklingen av avfalls­förebyggande och avfallshantering i regionen.

Kvinna som sorterar på återvinningscentral

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.