Mätarbyte fjärrvärme.

Vi byter alla kunders fjärrvärmemätare med jämna intervall. Detta gör vi enligt lag för att säkra att ni alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning och att mätaren skall kunna leverera timvärden. På grund av lagkraven är mätarna strömförsörjda vilket betyder att vi behöver dra el från elkontakten som försörjer pumpen. Innan bytet måste du kontrollera att fjärrvärmecentralen är lätt åtkomlig för våra mätartekniker.

Före bytet skickar vi ut ett brev med information om mätarbyte för fjärrvärmemätare. Om tiden inte passar kan du boka om via länken i brevet eller kontakta oss snarast för att boka in en ny tid. Tänk på att ansvarig för fastigheten eller en fastighetsskötare behöver vara med för att släppa in teknikern till centralen samt bryta strömmen till mätaren. Mätarbytet tar ca 40 minuter och under tiden kommer värme och varmvatten att vara avstängt i fastigheten.

Det här behöver ni göra innan vi byter er fjärrvärmemätare.

För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt behöver ni hjälpa oss med att:

  • Se till att en myndig person över 18 år måste vara hemma vid bytet, alternativt att ansvarig för fastigheten eller fastighetsskötare är på plats. Om inget annat har aviserats eller överenskommet.
  • Se till stt vi kan komma åt mätaren vid den angivna tidpunkten (eller annan överenskommen tid).
  • Utrymmet runt värmemätaren måste vara fritt från föremål så att våra tekniker kommer åt mätaren. Om föremål, t.ex. skåp eller dylikt hindrar montören kan fjärrvärmemätaren inte bytas.

Uppfyller ni inte ovanstående punkter kan vi tvingas ställa in bytet och därmed ej kunna genomföra vårt arbete som planerat. Förgävesbesök debiteras då med 625 kr.

Tänk på att:

  • Håll eventuella husdjur kopplade eller instängda under vårt besök.
  • För att våra tekniker ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till huset eller där mätaren sitter är säker.
  • Under vintertid innebär det till exempel att det måste vara skottat, sandat eller saltat samt att det inte finns risk för snöras och fallande istappar. Vi vill även att det finns information som varnar för våta golv i trapphus och att mattor till entrén är torra.