VA-utbyggnad till Kullsand

Utbyggnad av allmänt VA till Kullasand är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kullasand

Aktuellt i området:
Utskick innan byggstart finns att läsa här.

Tidsplanering, uppdaterat 201103:
Projekttidplan
Karta Kullasand norra
Karta Kullasand söder

Februari - juli 2019 - projektering.
Hösten 2019 - upphandling.
Byggstart augusti 2020 - preliminärt sommaren 2021.

Motiv till utbyggnaden i form av en informationsbroschyr.

Karta över utbyggnadsområdet.

Inbjudan till öppet hus 2019

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.