VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Bosnäs skall börja under 2018. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Bosnäs

Tidplan
2018 – dec 2020 - projektering.
jan 2021 - april 2021 - upphandling.
maj 2021 - juni 2023 - byggnation.

Öppet hus 27 och 28 april är framflyttat till hösten pga corona, vi återkommer med info här.
Syftet med att hålla öppet hus är att ge möjlighet för fastighetsägarna i området att komma och få information om vad VA-saneringen och vad en ny detaljplan innebär för dem. Under tiden finns möjlighet att diskutera enskilda fastigheter och få rådgivning om hur VA-anslutning kan ske.

Ny detaljplan
Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av miljönämdens beslutsunderlag.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Se frågor och svar för ytterligare information om VA-utbyggnaden.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.