Vanliga frågor och svar - FAQ.

Här hittar du vanliga frågor och svar uppdelat i kategorier avfall, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Frågor och svar om avfall.

Till restavfall kan du använda vilka avfallspåsar som helst, vi tillhandahåller inte dessa längre. Papperspåsar finns att beställa på Mina sidor för villaägare. Bor du i lägenhet är det hyresvärden som beställer av oss.

Skicka e-post till oss på kund@borasem.se med berörd adress eller ring på 020-97 13 00.

Kontakta oss och berätta vad som hänt. Om ditt avfallskärl har gått sönder av normalt bruk så kostar det ingenting, men om det gått sönder på grund av åverkan så får du själv stå för kostnaden för det nya kärlet.

Har du frågor angående din faktura ring oss på telefon 020-97 13 00.

Sök efter din adress på sidan Nästa tömningsdag eller ladda ner vår app Sortera med mera som finns på Google play eller App Store så får du dessutom en påminnelse dagen innan tömning.

För att få avfallshämtning vid ditt nybyggda hus, kontakta oss via e-post kund@borasem.se.

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat. Privatpersoner som kommer med privat bil får lämna kostnadsfritt om asbesten kommer från en adress med avfallsabonnemang inom Borås Stad. Om avfallet kommer från annan kommun utgår en kostnad per ton. Vid ankomst måste en ifylld blankett grundläggande karakterisering Pdf, 145 kB. för asbestmaterial lämnas. För mer information och vilka öppettider som gäller för inlämning av asbest kontakta vågpersonalen vagen@borasem.se eller 033-35 74 87.

Om du kommer från Borås tar du riksväg 41 mot Varberg. När du har åkt ca 7 kilometer tar du avfarten skyltat Energi- och Miljöcenter.

GPS-koordinater: WGS84 57°39'7.1"N 12°55'2.4"E

Vi finns på Västerlånggatan 10 i Borås.

Ja, vi hyr ut containrar, läs mer på sidan Hyr container. Kontakta sedan oss för att beställa.

Om du har en två- eller trekammarbrunn slamsuger vi den en gång per år. Ifall du vill få det gjort däremellan eller om du har en sluten tank kontaktar du oss. Läs mer om slamtömning.

Vi tar inte emot detta utan hänvisar till campingplatser och rastplatser som tar emot latrin. Detta kan du läsa mer om på trafikverket.se.

Nej, det kan du inte. Slaktavfall från vilt får lämnas i skogen, så länge det inte lämnas i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet bör vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenhet, ett riktvärde är minst 2 km.

Läs mer om att ta hand om döda djur på rätt sätt på Borås Stads hemsida.

Vi använder oss av en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus. Vill du ändra nummer eller avregistrera dig, läs mer här.

Frågor och svar om vatten och avlopp.

Nej, gör inte det. Varmvatten är inget livsmedel och ska inte användas till mat och dryck. Varmvattenledningar inomhus är ofta av koppar. Koppar löses ut i varmvatten och kan ge illamående och kräkningar hos känsliga personer. Använd därför enbart kallvatten till matlagning och dryck. Gör inte till exempel välling av varmvatten utan använd uppvärmt kallvatten.

Tjänligt är det högsta betyg dricksvatten kan få enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer.

Nej snarare tvärtom. Risken att det blir sämre ökar betydligt. Bakterietillväxt i filter kan ge hygieniska problem.

Kontakta Miljökontoret på nummer 033-35 30 00.

Ta kontakt med rörfirma (båda kranarna vid vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar).

Kontakta Servicekontoret tel 033-35 75 54.

I första hand, försök att fylla den själv genom påfyllning via egen kran i fastigheten. I andra hand kan vatten få hämtas från anvisad spolpost/brandpost. Tjänsten debiteras per timma för hyra av ståndrör, slang och vattenkostnader, kontakta oss för mer information.

Ring oss ett par dagar innan, så vi har möjlighet att åka ut och kontrollera att ventilen fungerar ordentligt.

Du kan felanmäla till 020-97 13 00 dygnet runt. Vi står alltid för kostnaden när problemet/orsaken till stoppet finns på huvudledningsnätet. Om stoppet finns inne i din fastighet eller att du genom att ha spolat ner något olämpligt har orsakat stoppet i din servis, står du för kostnaden. Läs mer.

Spola aldrig ner något annat i avloppet än kiss, bajs och toapapper. Kattsand, bindor och pappershanddukar brukar ställa till problem. Gör rent golvbrunnar till dusch och andra avlopp regelbundet. Torka ur stekpannan med papper innan disk. Fett kan stelna i avloppsrören och täppa till. När det blir mycket fett som vid fritering ska fettet hällas över i en sluten behållare och lämnas till återvinningscentral eller sorteras som matavfall. Undvik att placera träd, speciellt pil och poppel, i närheten av avloppsledningen, eftersom rötterna kan tränga in genom skarvarna och orsaka stopp.

Har du problem med ett brunnslock som låter utanför din fastighet eller som för oväsen när du kör över med bilen? Kontakta Kundcenter så åker vi ut och gör en bedömning och åtgärdar felet.

Misstänker du att du fått in råttor i din fastighet via avloppet? Kontakta ditt saneringsbolag eller hemförsäkring så lägger de ut gift i fastigheten. Kontakta Kundcenter så beställer vi en sanering i våra brunnar på gatumark.

Om du har problem med avloppslukt inne i fastigheten och det rinner undan som vanligt i toastol/dusch/badkar/handfat kan du kontrollera följande saker innan du kontaktar oss. Har du varit bortrest och inte använt vattnet på ett tag (tomt vattenlås) spola en stund i dusch/badkar, så försvinner lukten. Kontrollera så packningen runt toalettstol och handfat är helt tät.

Vi använder oss av en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus. Vill du ändra nummer eller avregistrera dig, läs mer här.