Tänk smart kring mat.

Visste du att en person i ett svenskt hushåll slänger och häller ut 107 kg matavfall varje år?

I Sverige slänger en tvåbarnsfamilj mat i onödan för ungefär 6 000 kr varje år. Det är en belastning för både miljön och plånboken. Maten som svenska hushåll slänger motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton, det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år.

Skillnaden på matavfall och matsvinn är att matsvinn är sådant vi hade kunnat äta och dricka om vi hade hanterat det annorlunda. WHO anger att cirka en tredjedel av all mat som produceras i världen aldrig når våra magar. Den maten skulle rent hypotetiskt räcka flera gånger om för att mätta alla människor som svälter.

Vad kan du göra för att minska matsvinnet ?

  • Inventera och planera dina inköp - utgå från det du har hemma.
  • Undvik impulsköp och storförpackningar av färskvaror.
  • Laga mat på rester!
  • Lukta och smaka, maten håller längre än vad bäst före-datum säger.
  • Sänk temperaturen i kylen så håller maten längre.
  • Frys in slattar och duttar med exempelvis mjölk, grädde, vin etc.
  • Ansa grönsaker med måtta, det går att äta både stjälk och blomma på exempelvis broccolin.

Stoppa matsvinnet.

Stoppa matsvinnet är ett initiativ från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Syftet är att informera och inspirera människor till att slänga mindre mat.