Personuppgifter och dataskydd - GDPR.

Vi på Borås Energi och Miljö vill att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter och historiska kunduppgifter.

Borås Energi och Miljö ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. Personuppgifterna hanteras enligt gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Ett dataskyddsombud granskar och ser till att regler och rutiner efterlevs. Vår integritetspolicy är i enlighet med EU:s förordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller via e-post, kund@borasem.se. Du kan också besöka oss i vårt Kundcenter på Västerlånggatan 10 i Borås.

Hantering av personuppgifter vid besök på återvinningscentralerna.

Borås Energi och Miljö har infört ett inpasseringssystem på samtliga återvinningscentraler bland annat för att kunna få fram statistik för besöksfrekvens på respektive central, kunna följa upp specifika händelser såsom felsortering och skadegörelse samt att endast behöriga personer kommer in på återvinningscentralen.

I samband med inpassering med körkort till våra återvinningscentraler behandlar och lagrar vi följande personuppgifter:

  • Namn.
  • Personnummer.
  • Adress.
  • Vilka anläggningar du besöker och antal besökstillfällen.

Vårt inpasseringssystem lagrar dina personuppgifter i maximalt 365 dagar. Äldre data gallras automatiskt av systemet och man faller således ur registret om det går mer än ett år mellan besöken.

Endast ett fåtal personer i vår verksamhet har åtkomstbehörighet till inpasseringssystemet.