Priser fjärrvärme 2023

Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Hus vid fjärrvärmeschakt

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

875 kr/mån

440 kr/mån

305 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

82,4 öre/kWh

80,4 öre/kWh

67,4 öre/kWh

56,4 öre/kWh

Prissäkring 3 år*

-

82,4 öre/kWh

69,4 öre/kWh

58,4 öre/kWh

Prissäkring 5 år*

-

83,4 öre/kWh

70,4 öre/kWh

60,4 öre/kWh


Priserna är inklusive moms.

*
Prissäkringen startar från och med den första i nästkommande månad och gäller både fast kostnad och energipris. Det innebär att innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Exempel ansökan om att binda i 3 år inkommer den 2023-05-12, avtalet binds from 2023-06-01 tom 2025-12-31. Du kan när som helst under året ansöka om att binda avtalet, och sista dag för att ansöka om att binda priset för 2023 är 2023-11-30.

Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2023-01-01.

Beställ prissäkring av fjärrvärme.

Se priser för 2024.

Vy över Ryaverket och ackumulatortanken

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

För dig som tillhör Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken gäller följande priser fr om 2023-01-01.

I Prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

Fast kostnad

2 357 kr/år

Fast energipris

8,40 öre/kWh x Wn*

Energipris

86,90 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2023

Kundkategori småhus

Villapaket 1

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

22 860 kr

10 500 kr

12 360 kr

20 000 kWh

26 980 kr

10 500 kr

16 480 kr

30 000 kWh

35 220 kr

10 500 kr

24 720 kr

40 000 kWh

43 460 kr

10 500 kr

32 960 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 2

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

17 340 kr

5 280 kr

12 060 kr

20 000 kWh

21 360 kr

5 280 kr

16 080 kr

30 000 kWh

29 400 kr

5 280 kr

24 120 kr

40 000 kWh

37 440 kr

5 280 kr

32 160 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 3

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 770 kr

3 660 kr

10 110 kr

20 000 kWh

17 140 kr

3 660 kr

13 480 kr

30 000 kWh

23 880 kr

3 660 kr

20 220 kr

40 000 kWh

30 620 kr

3 660 kr

26 960 kr

Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 4

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

8 460 kr

0 kr

8 460 kr

20 000 kWh

11 280 kr

0 kr

11 280 kr

30 000 kWh

16 920 kr

0 kr

16 920 kr

40 000 kWh

22 560 kr

0 kr

22 560 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.