Priser och villkor fjärrvärme 2025.

Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Fri service och underhåll.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från paket 2 till 3 och så vidare. I samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar med mera. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärmen så har du tre månaders uppsägningstid. Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor.

Priser för paket 1-4.

Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

1 065 kr/mån

630 kr/mån

495 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

92,4 öre/kWh

90,4 öre/kWh

77,4 öre/kWh

66,4 öre/kWh

Prissäkring 3 år*

-

98,4 öre/kWh

85,4 öre/kWh

74,4 öre/kWh

Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2025-01-01.

* Prissäkringen startar från och med den första i nästkommande månad och gäller både fast kostnad och energipris. Det innebär att innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Exempel: Ansökan om att binda i 3 år inkommer 2025-03-12, avtalet binds from 2025-04-01 t o m 2027-12-31. Du kan fram till och med första kvartalet ut ansöka om prissäkring, det vill säga sista dag för att ansöka om att binda priset för 2025 är 2025-03-31.

Ovanstående investeringskostnad gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningar, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet.

Prisexempel villapaket 1.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

26 640 kr

12 780 kr

13 860 kr

20 000 kWh

31 260 kr

12 780 kr

18 480 kr

30 000 kWh

40 500 kr

12 780 kr

27 720 kr

40 000 kWh

49 740 kr

12 780 kr

36 960 kr


Prisexempel villapaket 2.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

21 120 kr

7 560 kr

13 560 kr

20 000 kWh

25 640 kr

7 560 kr

18 080 kr

30 000 kWh

34 680 kr

7 560 kr

27 120 kr

40 000 kWh

43 720 kr

7 560 kr

36 160 kr


Prisexempel villapaket 3.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

17 550 kr

5 940 kr

11 610 kr

20 000 kWh

21 420 kr

5 940 kr

15 480 kr

30 000 kWh

29 160 kr

5 940 kr

23 220 kr

40 000 kWh

36 900 kr

5 940 kr

30 960 kr


Prisexempel villapaket 4.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

9 960 kr

0 kr

9 960 kr

20 000 kWh

13 280 kr

0 kr

13 280 kr

30 000 kWh

19 920 kr

0 kr

19 920 kr

40 000 kWh

26 560 kr

0 kr

26 560 kr

Alla priser är inklusive moms.

Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken.

I prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 villa eller villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen.

Typ av kostnad.

Prisgrupp 1 villa och villapaket Sörmarken.

Fast kostnad.

5 528 kr/år.

Fast energipris.

11,1 öre/kWh x Wn*.

Energipris.

100,3 öre/kWh.

Priserna är inklusive moms och gäller från och med 2025-01-01.

*Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.

Avtalsvillkor fjärrvärme.

Ny villkor gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt de gamla är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Uppsägning av fjärrvärme.

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme och skicka till: Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås.