Teckna fjärrvärmeavtal – fri service ingår

Med fjärrvärme har du en säker och jämn tillgång på värme och varmvatten. Du har fri service och underhåll och det är enkelt att sköta fjärrvärmeväxlaren.

Är du intresserad av att få mer information om fjärrvärme vänligen kontakta forsaljningborasem.se. Vid ett första möte går vi igenom kostnader, prisjämförelser, hur vi kan ansluta din fastighet samt svarar på dina frågor gällande fjärrvärme.

Information om ditt fjärrvärmeavtal

I villapaket 1-4 ingår service och underhåll. För övriga avtal (1H-Villa, 1H-6H) gäller andra villkor. Vi får många frågor kring vad som ingår i detta och här följer en förklaring.

Det är vi som äger fjärrvärmeväxlaren samt rören som går på din tomt fram till värmeväxlaren. På dessa delar har vi drift- och underhållsansvar. Utrustning som finns på andra sidan av ventilerna, på rören som går till och från husets interna värme- och varmvattensystem, äger du som kund och därmed ansvarar du för denna utrustning.

Du ansvarar själv för att det finns vattentryck på värmesystemet (expansionskärlet) och att regleringen är korrekt inställd. Du ansvarar även för att meddela eventuella läckage på fjärrvärmesystemet till oss. Se därför till att ha som rutin att titta till fjärrvärmecentralen någon gång i veckan.

Anlitar du oss för arbeten på utrustning som du äger och ansvarar för, kommer vi att fakturera dessa arbeten separat, exempel på sådana arbeten är:

  • att fylla på vatten på värmesystemet.
  • justera reglerparametrar.
  • allt som har med husets radiatorer att göra t.ex. läckage eller om det endast är värme på enstaka radiatorer.
  • pendlande varmvatten och tryckslag som beror på bristfälliga blandare i fastigheten.
  • om det saknas ström, till exempel vid strömavbrott eller om en säkring har gått sönder.
  • om du har ändrat i regleringen så att automatiken inte fungerar alternativt reglerar felaktigt.
  • om det anmälda felet inte finns kvar när vi kommer för att avhjälpa det.
  • På sidan Felsökning och instruktioner finner du bilder, instruktioner och felsökningsguide för våra vanligaste växlare, reglercentraler och mätare.

Allmänna avtalsvillkor 2017. Pdf, 146.7 kB.

Reviderade allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på fjärrvärme. I villkoren har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

Därutöver har ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren.

I fjärrvärmevillkoren har även en redaktionell förändring gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. Bestämmelsen har i en tidigare revidering getts en oklar lydelse, vilket nu justerats.

De nya villkoren gäller från 1 april 2019.

Uppsägning av fjärrvärme

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme Pdf, 40.1 kB. och skicka till:
Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås

Schakt för fjärrvärme

Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med stora fastighetsbolag tagit fram en nationell certifiering, Reko. För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.
Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.