Teckna fjärrvärmeavtal – fri service ingår

Med fjärrvärme har du en säker och jämn tillgång på värme och varmvatten. Du har fri service och underhåll och det är enkelt att sköta fjärrvärmeväxlaren.

Är du intresserad av att få mer information om fjärrvärme vänligen kontakta forsaljningborasem.se. Vid ett första möte går vi igenom kostnader, prisjämförelser, hur vi kan ansluta din fastighet samt svarar på dina frågor gällande fjärrvärme.

Information om ditt fjärrvärmeavtal

I villapaket 1-4 ingår service och underhåll. För övriga avtal (1H-Villa, 1H-6H) gäller andra villkor. Vi får många frågor kring vad som ingår i detta och här följer en förklaring.

Det är vi som äger fjärrvärmeväxlaren samt rören som går på din tomt fram till värmeväxlaren. På dessa delar har vi drift- och underhållsansvar. Utrustning som finns på andra sidan av ventilerna, på rören som går till och från husets interna värme- och varmvattensystem, äger du som kund och därmed ansvarar du för denna utrustning.

Du ansvarar själv för att det finns vattentryck på värmesystemet (expansionskärlet) och att regleringen är korrekt inställd. Du ansvarar även för att meddela eventuella läckage på fjärrvärmesystemet till oss. Se därför till att ha som rutin att titta till fjärrvärmecentralen någon gång i veckan.

Anlitar du oss för arbeten på utrustning som du äger och ansvarar för, kommer vi att fakturera dessa arbeten separat, exempel på sådana arbeten är:

  • att fylla på vatten på värmesystemet.
  • justera reglerparametrar.
  • allt som har med husets radiatorer att göra t.ex. läckage eller om det endast är värme på enstaka radiatorer.
  • pendlande varmvatten och tryckslag som beror på bristfälliga blandare i fastigheten.
  • om det saknas ström, till exempel vid strömavbrott eller om en säkring har gått sönder.
  • om du har ändrat i regleringen så att automatiken inte fungerar alternativt reglerar felaktigt.
  • om det anmälda felet inte finns kvar när vi kommer för att avhjälpa det.
  • På sidan Felsökning och instruktioner finner du bilder, instruktioner och felsökningsguide för våra vanligaste växlare, reglercentraler och mätare.

Nya avtalsvillkor fjärrvärme

Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt de gamla är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

De nya villkoren gäller från september 2023.
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 2023. Pdf, 291.4 kB.

Uppsägning av fjärrvärme

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme Pdf, 40.1 kB. och skicka till:
Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås

Schakt för fjärrvärme

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.