Frågor och svar om Sortera mera hemma

Här samlar vi vanliga frågor och svar om det nya insamlingssystemet. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila sorteramera@borasem.se

Om systemet

Varför ska det införas ett nytt insamlingssystem, varför inte ha kvar systemet med svart och vit påse?

Dagens optiska system med vita och svarta påsar har funnits i över 20 år och vårt optiska system på Sobacken behöver bytas ut. Då passar det att uppgradera hela insamlingssystemet och gå framåt i utvecklingen och börjar sortera flera sorters avfall.

Regeringen tog ett beslut sommaren 2018 att alla bostadsfastigheter ska erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till 2025.

Varför testas insamlingssystemet?

Vi inför testområden då vi vill se hur det nya insamlingssystemet fungerar i Borås och vad ni boråsare tycker om det. Vi har också testområden för att både testa kärlens indelning och storlek, bilarna, körscheman och andra praktiska saker. Vi hoppas att testområdet kan förbereda och hjälpa oss och att göra systemet bättre för Borås och boråsarna. Beslutet om vi inför systemet i hela Borås Stad kommer att tas efter testperioden och efter en grundlig utvärdering av både praktiska delar och kundernas synpunkter.

Varför just detta insamlingssystem?

Fastighetsnära insamling visar att vi blir bättre på att återvinna och får en bättre renhetsgrad i brännbart restavfall. Trots återvinningsstationer hamnar idag sådant som vi kan återvinna i den brännbara restavfallspåsen.

Vad är Sortera mera hemma?

Med Sortera mera hemma har du två kärl som är indelade i fyra fack vardera, alltså åtta fack. Du får även en elbox uppdelad i två fack där du kan sortera ljuskällor och batterier. Det innebär att du kan sortera tio olika slags avfall i dina kärl hemma. Eftersom förpackningar och tidningar kan slängas i kärlen behöver du inte åka till en återvinningsstation för att återvinna. Du kommer också få annan utrustning som gör det enklare att sortera, till exempel en minimazer där du kan komprimera mjukplasten så de tar mindre plats i kärlet.

Vad är miljövinsten?

Två tredjedelar av det som slängs i påsen för brännbart restavfall är material som kan återvinnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört fastighetsnära insamling visar att återvinningen ökar och förbränningen minskar. När vi återvinner sparas stora mängder energi jämfört med att använda nya råvaror.

Allt material vi samlar in återvinns. Glas blir nytt glas, metall blir ny metall, plast blir ny plast, kartong blir nya pappersförpackningar och tidningar blir nya tidningar. Matavfallet i påsarna blir biogas och biogödsel, det brännbara restavfallet omvandlas fjärrvärme och el.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer vilket annars belastar miljön.

När de gamla kärlen bytts ut mot de ny återvinns plasten och används för att tillverka nya kärl.

Vad kostar avfallsabonnemanget för sortera mera hemma?

Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är samma som tidigare 1 369 kr/år. En rörlig del tillkommer och är 1134 kr/år vilket motsvarar samma kostnad om du tidigare hade ett 190 liters kärl.

Om testet

När börjar testet?

Testområde Brämhult och Fagersberg börjar vecka 48, 2018. Vi kommer att köra ut de nya kärlen vecka 46 och 47 och börja tömma vecka 48. Testområde Sandared och Dalsjöfors börjar vecka 9 och 10 2019.

Hur länge kommer testet att hålla på?

Beslut om införande av det nya insamlingssystemet tas våren 2020. Styrelsen på Borås Energi och Miljö kommer först att ta ett beslut därefter kommer det komma till Borås stad och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Alla i testområdena kommer få ha kvar sina kärl fram tills ett beslut är taget.

Vilka ska vara med i testet och varför?

Vi har valt ett område i Brämhult (fågelgatorna, ca 200 kunder) och ett i Viskafors (Fagersberg, ca 210 kunder) där du som kund ska få testa det nya systemet. Områdena har valts för att det nya insamlingssystemet ska testas under olika förutsättningar.
I början av 2019 startar även två nya testområden, ett i Sandared och ett i Dalsjöfors.

Hur kommer kontakten med kunderna att se ut?

Det finns en Facebookgrupp Sortera mera hemma där alla kunder i testområdena får komma med synpunkter och frågor.

Vi kommer även att ha kontaktfamiljer som får komma med uppdateringar hur det nya insamlingssystemet fungerar. Maila sorteramera@borasem.se om du är intresserad av att delta.

Får jag behålla kärlen efter testet?

 Det beror på om vi beslutar att fortsätta med Sortera mera hemma, då kommer du få ha kvar kärlen, om vi beslutar att inte fortsätta kommer vi att hämta de nya kärlen och lämna tillbaka ditt gamla.

Om kärlen

Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer 370 liter och är 110 cm högt. Med locket öppet blir höjden 180 cm. Ett kärl behöver cirka 100 cm i djup och 90 cm i bredd för att få plats ordentligt. Två kärl bredvid varandra behöver cirka 180 cm i bredd och 100 meter i djup.ll.

Vad samlas in i de två kärlen?

Kärl 1: Brännbart, matavfall, tidningar och färgat glas.
Kärl 2: Pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar.
Elbox: Ljuskällor och batterier

Hur töms kärlen?

Kärlen töms ett åt gången av ett insamlingsfordon vars insida är indelad i fyra fack. På så sätt hålls avfallet separerat även när vi tömmer kärlet.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka. Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Hur ska kärlen placeras på din tomt?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen får stå 0-5 meter från tomtgränsen och ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram på tömningsdagen.

Hur har storlek och fördelning på facken i kärlet valts?

Vår bedömning av hur stora facken bör vara bygger på erfarenheter från andra kommuner i Sverige som också använder systemet och kärlen. När vi har beräknat storleken på facken och hur ofta de ska tömmas har vi utgått från det genomsnittliga hushållet och hur mycket det slänger. När det gäller fördelningen tittade vi även på vad som fungerade viktmässigt för varje kärl och vilken typ av avfall som behövs tömmas oftare av hygienskäl.

Dock kommer det alltid att vara en hel del hushåll som slänger mer eller mindre än det genomsnittliga hushållet. Förhoppningsvis ser du som slänger mer ändå en vinst med att kunna lämna större delen av dina förpackningar i kärlen, även om du någon enstaka gång måste åka till en återvinningsstation med det som inte får plats.

Kan jag ändra fackindelningen i kärlen?

Nej, det kan du inte göra, då hamnar avfallet fel när kärlen töms.

Andra frågor

Kan jag fortsätta att hemkompostera?

Ja det kan du, men taxan kommer inte att minska. Lämna då bara matavfallsfacket tomt och lägg inte i något annat avfall där, då blir det fel i sorteringen.

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar?

Borås Energi och Miljö och Borås Stad bestämmer inte över de obemannade återvinningsstationerna som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Behovet av återvinningsstationer kommer att minska ju fler villahushåll som har fastighetsnära insamling. På våra bemannade återvinningscentraler finns det alltid möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Vilka andra kommuner använder systemet?

Idag är det ett 50-tal kommuner som använder systemet och fler är på gång. Exempel på kommuner som har systemet är Alingsås, Lysekil, Jönköping, Mölndal med flera. Svenljunga och flera av Smålands kommuner som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo håller nu på att införa det.

Kommer jag kunna dela kärl med grannen?

Ja, det kommer finnas möjlighet att dela kärl med grannen. Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Vi ber er vänta med ansökan till du fått dina nya kärl pga de nya kärlen behöver vara på plats innan det går att registera delning. Skriv ut formuläret Pdf, 68.7 kB. och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Vad händer om jag sorterar fel?

Sorterar du fel i ditt kärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till extra kostnad.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall och brännbart restavfall?

Vi kommer under testet att dela ut svart och vit påse precis som tidigare.

Ingår påsar?

Ja svarta och vita påsar ingår i din vanliga taxa. Nya påsar till minimizern ingår inte, återanvänd en brödpåse eller fruktpåse för detta ändamål.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.