Slamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det betyder att endast kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör får utföra slamtömning hos dig.

Slamtömning

Lösning av stopp och spolning av ledningar eller andra underhållsarbeten får utföras av vilken sakkunnig person som helst, det är själva borttransporten av slam som är reglerad i lagen. Vi anlitar en entreprenör som utför detta arbete. Slamavskiljare till trekammarbrunnar töms regelbundet en gång per år. Slutna tankar töms när du som kund beställer tömning. Beställa slamtömning kan du göra genom att kontakta oss eller via formulär för slamtömning längst ner på sidan.

När du beställer slamtömning via e-post tänk på att ange följande:
För- och efternamn, fastighetsbeteckning, telefonnummer, vilken typ av anläggning (trekammarbrunn, sluten tank, BDT) som ska tömmas.

Märk ut din slamanläggning

Vi skickar ut skyltar så att du kan märka upp din slambrunn. Detta för det ibland är svårt att hitta brunnen eller bedömma vilken fastighet den tillhör. När vi inte hittar er brunn, eller inte kommer fram till den, utgår en extra avgift, så kallad bomkörning. Detta vill självfallet undvika och ber er därför märka upp er brunn.

Tänk på att slamanläggningen alltid ska vara lätt att hitta och komma åt. Glöm inte att du är ansvarig för infartsvägen samt slangens dragväg fram till slamanläggning. Vägen ska vara fri från grenar och buskar, 3 meter bred samt 4,5 meter fri höjd. Från bilen fram till slamanläggning samt 1 meter runt slamanläggning ska det vara röjt och inte finnas hinder.

Din slamanläggning ska vara märkt med en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckning och sitta upp under tömningsmånad och tills dess att brunnen tömts.

  • Fäst skylten 1 meter ovan mark
  • Den ska vara väl synlig vid slamanläggningen
  • Vid tömning märker vi skylten med en klisterlapp.

Budad tömning

Slamtömning utförs inom 5 arbetsdagar, räknat från första arbetsdagen efter beställning.

Vid beställning via e-post gäller följande, detta är ett exempel: skickar du e-post på helgen räknas måndag som beställningsdag och första dagen blir då tisdag och sista dagen är nästkommande måndag (gäller helgfri vecka). Tanken kan alltså tömmas vilken arbetsdag dag som helst under dessa dagar. Detta är ett exempel: Ringer du in på en måndag räknas tisdag som första dagen och sista dagen är nästkommande måndag (gäller helgfri vecka). Tanken kan alltså tömmas vilken arbetsdag som helst under dessa dagar.

Tilläggsavgift för budning 350 kr/tillfälle inkl moms.

Förlängt intervall vid slamtömning

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:
- slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion.
- anläggningen har en enligt Miljöförvaltningen godtagbar behandling av avloppsvattnet.
- ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.
Ansök hos Miljöförvaltningen. Beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Akuttömning inom 24 timmar

För akuttömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid, inom 24 timmar, eller för tömning som begärs bli utförd på bestämd dag debiteras avgift för akuttömning. Beställning kan läggas helgfri vardag måndag till fredag kl 07.30-15.00. Kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Tilläggsavgift för akuttömning 710 kr/tillfälle inkl moms.

Jourtömning efter ordinarie arbetstid eller inom 4 timmar

För brådskande slamtömning efter ordinarie arbetstid eller inom 4 timmar debiteras en specialtaxa. Beställning kan läggas till Kundcenter helgfri vardag måndag till fredag kl 07.30-15.00.

Övrig tid kontaktas LBC Borås AB jour för slamtömning. Under kvällar 15:00-07:30 och helger telefon 033-10 70 50.

Tilläggsavgift för jourtömning 2 010 kr/tillfälle inkl moms. Faktureras av Borås Energi och Miljö AB.

Övriga taxor regleras i Borås Stads återvinningstaxa. Pdf, 472.3 kB.

Beställning av tömningJag vill ha tömning av:  * (obligatorisk)
Jag vill ha tömning av:

Anmäl tömningsschema sluten tank

Om du anmäler ett fast tömningsintervall för din slutna tank så slipper du framkörningsavgift. Vi kan endast säga vilken vecka du ska få tömning i nuläget, inte vilken dag i veckan.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.