Hyr container

Ska du göra en garagerensning, vårstädning eller lägga om taket kan du hyra en container av oss.

Vad kostar det?

Priset är uppdelat i utkörning av containern, hyra per dag, hämtning samt hur mycket avfallet väger. Priset per ton varierar för olika avfallsslag och priset för utkörning och hämtning av containern varierar beroende på hur långt ifrån Sobackens miljöanläggning du bor. För prisuppgifter och beställning av container kontakta Kundcenter.

Lastbil med container och mindre container brevid

Viktigt att tänka på

En container ska i första hand placeras på hårt underlag. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på underlaget på grund av containerns vikt. Avfall får aldrig innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Vid orena lass klassas hela containern som blandat avfall eftersom vi måste sortera. Felsorteringsavgift och eventuell behandlingsavgift utgår per styck i förekommande fall.

Fyll inte avfall över kanten och överskrid inte maxvikten (5 ton i en 10 m³ container). En tumregel är att bara fylla till hälften vid tyngre material (exempelvis grus, sten). Tänk på att fördela materialet jämt i containern. Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av dig som kund och ska uppvisas för oss innan containern ställs ut. Om du är osäker på hur mycket du kan slänga i de olika containrarna, rådgör med chauffören eller Kundcenter. På bilden ovan visas en 10 m³ och en 35 m³ container.

Sorteringsinformation för container

BRÄNNBART
Utsorterat brännbart avfall som trä, papper, gummi, frigolit, textilier, spånskivor, masonit, enstaka fönster med glas m m. Får ej innehålla: gips, däck, elektronik, impregnerat trä, matavfall, sågspån eller dammande material, långa band eller stora rullar av exempelvis tyg, papper eller plast.

BLANDAT TILL EFTERSORTERING
Brännbart, icke brännbart, trä, schaktmassor och metallskrot, textil m m. Får ej innehålla: impregnerat trä, farligt avfall, däck, elektronik, vitvaror, asbest m m.

TRÄ
Trä, målat trä, virke, engångspallar, limträ, masonit, parkett, plywood, spånskivor, trämöbler, även trä med spik och mindre beslag av metall m m. Får ej innehålla: tryckimpregnerat trä, trä med metallprofiler, trädgårdsavfall.

IMPREGNERAT TRÄ
Altangolv, bullerplank, blomsterlådor, slipers m m.

DEPONI
Får innehålla: planglas, isolering, mineralull, stenmull, porslin. Sammansatta produkter som ej kan separeras. Karakterisering och föranmälning krävs. Får ej innehålla: organiskt avfall, brännbart avfall.

GIPS
Endast gips (utan säck). Får ej innehålla: Målade gipsskivor eller med ytbeläggning, kakelrester, kakelfix, plastsäck.

GRÄS OCH LÖV
Löv, gräs, mossa, frukt, sågspån, m.m. Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd etc.

PARK OCH TRÄDGÅRDSRIS
Ris från träd och buskar, julgranar, tunnare grenar och liknande material m m. Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd över 70 cm i diameter etc.

METALLSKROT
Skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, maskinoch plåtdetaljer, metallband, armeringsjärn, metallburkar penseltorra, packband av plåt, plåtreglar, plåt inkl ytbehandlad, oljefat m ”korken” bortskruvad och hål slaget i botten, kapade vajrar m m. Får ej innehålla: Brandsläckare, elektronik, isolerade detaljer, osanerade motorer, täta oljefat, oljetankar, branddörrar m m.

KONSTRUKTIONSMASSOR - FIN *
Material kan bestå av flera olika komponenter som betong, sten, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag eller blåbetong eftersom material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.

Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, innehålla fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor kan innehålla asbest.

Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500x500 mm.

KONSTRUKTIONSMASSOR - GROV *
Betong, sten som är större och grövre än 500x500 mm.

KONSTRUKTIONSMASSOR FÖR SORTERING * Massor innehållande fina konstruktionsmassor blandat med porslin, glas, blåbetong, delar av WC-stolar, handfat och dylikt.

* Massorna får inte vara förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys. Materialet får inte innehålla jord eller asfalt.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat/wc-stolar, organiskt material eller enbart jord/gräsmattor klassas inte som konstruktionsmassor.

Vacker bild på en container i soluppgång

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.