Hyr container.

Ska du rensa garaget, renovera, vårstäda trädgården eller lägga om taket kan du hyra en container av oss.

Vad kostar det att hyra container?

Priset är uppdelat i utkörning av containern, hyra per dag, hämtning samt hur mycket avfallet väger. Priset per ton varierar för olika avfallsslag och priset för utkörning och hämtning av containern varierar beroende på hur långt ifrån Sobackens miljöanläggning du bor. För prisuppgifter och beställning av container kontakta Kundcenter.

Viktigt att tänka på.

  • En container ska i första hand placeras på hårt underlag.
  • Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på underlaget på grund av containerns vikt.
  • Avfall får aldrig innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall.
  • Vid orena lass klassas hela containern som blandat avfall eftersom vi då måste sortera.
  • Felsorteringsavgift och eventuell behandlingsavgift utgår per styck i förekommande fall.

Fyll inte avfall över kanten och överskrid inte maxvikten (5 ton i en 10 m³ container). En tumregel är att bara fylla till hälften vid tyngre material (exempelvis grus, sten). Tänk på att fördela materialet jämt i containern. Om containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndigheten. Detta tillstånd sökes av dig som kund och ska uppvisas för oss innan containern ställs ut. Om du är osäker på hur mycket du kan slänga i de olika containrarna, rådgör med chauffören eller Kundcenter.

Täckt container 10 m³

Höjd: 2 155 mm
Bredd: 2 000 mm
Längd: 3 925 mm

Container 10 m³

Höjd: 1 445 mm
Bredd: 1 990 mm
Längd: 4 285 mm

Täckt kombicontainer 8 m³

Höjd: 1 860 mm
Bredd: 2 080 mm
Längd: 3 250 mm

Container 13 m³

Höjd: 1 950 mm
Bredd: 1 900 mm
Längd: 4 300 mm

Container 26 m³

Höjd: 2 515 mm
Bredd: 2 575 mm
Längd: 6 300 mm

Container 22 m³

Höjd: 1 925 mm
Bredd: 2 575 mm
Längd: 6 295 mm

Container 35 m³

Höjd: 3 055 mm
Bredd: 2 575 mm
Längd: 6 300 mm

Samtliga mått är utvändiga och ungefärliga, det kan skilja sig från olika varianter av samma modell.

Sorteringsinformation för container.

Utsorterat brännbart avfall som trä, papper, gummi, frigolit, textilier, spånskivor, masonit, enstaka fönster med glas med mera.

Får ej innehålla: gips, däck, elektronik, impregnerat trä, matavfall, sågspån eller dammande material, långa band eller stora rullar av exempelvis tyg, papper eller plast.

Brännbart, icke brännbart, trä, schaktmassor och metallskrot, textil med mera.

Får ej innehålla: impregnerat trä, farligt avfall, däck, elektronik, vitvaror, asbest med mera.

Trä, målat trä, virke, engångspallar, limträ, masonit, parkett, plywood, spånskivor, trämöbler, även trä med spik och mindre beslag av metall med mera.

Får ej innehålla: tryckimpregnerat trä, trä med metallprofiler, trädgårdsavfall.

Altangolv, bullerplank, blomsterlådor, slipers med mera.

Får innehålla: planglas, isolering, mineralull, stenmull, porslin. Sammansatta produkter som ej kan separeras. Karakterisering och föranmälning krävs.

Får ej innehålla: organiskt avfall, brännbart avfall.

Endast gips (utan säck).

Får ej innehålla: Målade gipsskivor eller med ytbeläggning, kakelrester, kakelfix, plastsäck.

Löv, gräs, mossa, frukt, sågspån med mera.

Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd etc

Ris från träd och buskar, julgranar, tunnare grenar och liknande material med mera.

Får ej innehålla: emballage i form av papperseller plastsäckar, stubbar, stammar av träd över 70 cm i diameter etc.

Skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, maskinoch plåtdetaljer, metallband, armeringsjärn, metallburkar penseltorra, packband av plåt, plåtreglar, plåt inkl ytbehandlad, oljefat m ”korken” bortskruvad och hål slaget i botten, kapade vajrar med mera.

Får ej innehålla: Brandsläckare, elektronik, isolerade detaljer, osanerade motorer, täta oljefat, oljetankar, branddörrar med mera.

Material kan bestå av flera olika komponenter som betong, sten, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag eller blåbetong eftersom material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.

Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, innehålla fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor kan innehålla asbest.

Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500x500 mm.

* Massorna får inte vara förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys. Materialet får inte innehålla jord eller asfalt.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat/wc-stolar, organiskt material eller enbart jord/gräsmattor klassas inte som konstruktionsmassor.

Betong, sten som är större och grövre än 500x500 mm.

* Massorna får inte vara förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys. Materialet får inte innehålla jord eller asfalt.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat/wc-stolar, organiskt material eller enbart jord/gräsmattor klassas inte som konstruktionsmassor.

Massor innehållande fina konstruktionsmassor blandat med porslin, glas, blåbetong, delar av WC-stolar, handfat och dylikt.* Massorna får inte vara förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys. Materialet får inte innehålla jord eller asfalt.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat/wc-stolar, organiskt material eller enbart jord/gräsmattor klassas inte som konstruktionsmassor.