Asbest

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat tillsammans med ifylld blankett grundläggande karaktärisering (pdf) Pdf, 145 kB..

Lämna asbest

Boende inom Borås Stad som kommer med privat bil får lämnas avfallet kostnadsfritt om avfallet kommer från kommunen. Om avfallet kommer från annan kommun utgår en kostnad på 3 625 kr/ton. Asbest ska lämnas in väl inplastat direkt till Sobacken, vi tar inte emot asbest på återvinningscentralerna. Det som krävs är en ifylld blankett grundläggande karakterisering (pdf) Pdf, 145 kB. för asbestmaterial som lämnas vid ankomst.

Vi tar emot asbest mellan kl 7-15 måndag till fredag.

Sväng första höger mot "Vågstation" när du kommer in vid anläggningen från RV41. Kör sedan upp på våg 2 och kom upp till vågkontoret (skyltat ”office”) för att lämna blanketten.

Vid frågor kontakta vågpersonalen vagen@borasem.se eller 033-35 74 87.

Chaufför sitter i lastbil

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.