Hantering av dataskydd och personuppgifter 

Borås Energi och Miljö AB (BEM) tillhandahåller återvinningstjänster av allmänt intresse. Vi på BEM har därför infört ett inpasseringssystem på samtliga återvinningscentraler bland annat för att kunna få fram statistik för besöksfrekvens på respektive central, kunna följa upp specifika händelser såsom felsortering och skadegörelse samt att endast behöriga personer kommer in på återvinningscentralen.

I samband med inpassering med körkort till våra återvinningscentraler behandlar och lagrar vi följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Vilka anläggningar du besöker och antal besökstillfällen

Vårt inpasseringssystem lagrar dina personuppgifter i maximalt 365 dagar. Äldre data gallras automatiskt av systemet och man faller således ur registret om det går mer än ett år mellan besöken.

Endast ett fåtal personer i vår verksamhet har åtkomstbehörighet till inpasseringssystemet.

Finns fler frågor om specifikt dataskydd, kontakta Mats Hansson, Säkerhetschef.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.