Avloppsreningsverket på Sobacken

Boråsarnas nya avloppsreningsverk på Sobacken stod klart under 2018 och släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. För många är det självklart att kunna spola utan problem men ett avloppsreningsverk är en viktig del av infrastrukturen och kapaciteten avgör om staden ska kunna fortsätta att utvecklas och expandera. Och nu är det möjligt! Spola med rent samvete.

Det nya avloppsreningsverket ersätter det gamla på Gässlösa från 1934. På Sobacken renas avloppsvattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsslammet rötas i rötkammare och blir biogas som renas och tryckhöjs i uppgraderingsanläggningen.

Målsättningen med ett nytt avloppsreningsverk

  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.

Se film från byggnationen

Se en film från byggnationen av avloppsreningsverket på Sobacken inspelad i mitten på februari 2018.

Tekniska data

Miljötillstånd utsläppsvärden:
Fosfor 0,2 mg/l
Kväve 8 mg/l
BOD 8 mg/l

Kapacitet: 150 000 pe (personekvivalenter)

Avloppsrening i tre steg

Här kan du se en illustration över hur reningen av avloppsvattnet går till. Det finns olika processdelar för rening av avloppsvatten. Dessa processer är indelade i tre olika: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Vid mekanisk rening avskiljer man först och främst grövre partiklar (trasor, träbitar etc) och i senare steget tunga partiklar som sand. I den biologiska reningen avskiljer man organiskt material, kväve och fosfor och i det slutliga steget den kemiska reningen tar man bort små partiklar och kvarvarande fosfor från avloppsvattnet.

 Hitta till Sobacken

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.